« Tagasi

Ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek 03.-25.10.2016

3. - 25. oktoober 2016.a toimub ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek. 

Ühinemislepingu projekt

Lisa 1. Seletuskiri

Lisa 2. Kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 3. Struktuur

Lisa 4. Investeeringute kava

Lisa 5. Hanila valla 2015 majandusaasta aruanne

Lisa 6. Koonga valla 2015 majandusaasta aruanne

Lisa 7. Lihula valla 2015 majandusaasta aruanne

Lisa 8. Varbla valla 2015 majandusaasta aruanne

Lisa 9Tegevus- ja ajakava

 

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu projektile ja selle lisadele esitada hiljemalt 25. oktoobriks 2016. Ettepanekuid saab esitada kirjalikult Varbla Vallavolikogule e-posti aadressil vallavalitsus@varbla.ee või posti teel aadressile Vallamaja, Varbla küla, Varbla vald, Pärnumaa, 88201.

Muudatusettepaneku vorm