« Tagasi

Ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamine

Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingu projekti avalikustamina toimus 03.10.2016-25.10.2016. Avalikustamise käigus tehtud ettepanekud ja vastuväited vaadati läbi 02.11.2016 Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla juhtrühma koosolekul.

Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuse õiend kinnitati Varbla Vallavolikogu 09.11.2016.a otsusega nr 86