« Tagasi

Tamba tuulegeneraatorite kasutusloa eelnõu avalik arutelu

Varbla Vallavalitsus teatab Tamba tuulegeneraatorite kasutusloa eelnõu avatud menetluse algamisest. Kasutusloa eelnõu ja taotluse väljapanek toimub 03.08.–17.08.2017 Varbla valla kodulehel (http://varbla.kovtp.ee/tamba-ja-mali-dp) ning tööpäeviti Varbla vallavalitsuses. Ettepanekud ja vastuväited esitada hiljemalt 17.08.2017 Varbla Vallavalitsuse kantseleisse (vallavalitsus@varbla.ee; Vallamaja, Varbla küla, Varbla vald, Pärnumaa 88201).  Eelnõu arutamine avalikul istungil toimub 24.08.2017.a kell 15.00 Varbla vallamajas