« Tagasi

Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Varbla valla Matsi küla Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 27.03-26.04.2017 Varbla Vallamaja kantseleis ja valla kodulehel

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimused planeeringulahenduse kohta esitada kirjalikult hiljemalt 26.04.2017 posti teel (Vallamaja, Varbla küla, Varbla vald, Pärnumaa 88201) või e-postiga anna@varbla.ee.

Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda alates 27.03.2017 Varbla valla veebilehel (eskiislahenduse staadiumis olevad detailplaneeringud).

Planeeringuala suuruseks on ca 1,7 ha. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistul asuvate hoonete rekonstrueerimine ja laiendamine, funktsionaalselt tervikuna toimivaks puhkealaks vajalike rajatiste planeerimine, autoparkla, slipi, joogivee- ja kanalisatsioonisüsteemide jt rajatiste planeerimine. Detailplaneeringuga muudetakse Varbla valla üldplaneeringut.

NB! Avaliku arutelu toimumise kellaaeg on muutunud.

Avalik arutelu toimub 27.04.2017 17.00 Saulepi Seltsimajas.