« Tagasi

Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

11.10.2017.a otsusega nr 127 võttis Varbla Vallavolikogu  vastu Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 1,69 ha ning hõlmab Matsi küla Matsi sadama kinnistut. Detailplaneeringu eesmärk on hoonete rekonstrueerimine ja laiendamine, funktsionaalselt tervikuna toimivaks puhkealaks vajalike rajatiste planeerimine, autoparkla ja paatide veeskamiskoha planeerimine. Detailplaneering muudab Varbla valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.11 - 25.12.2017.a Varbla vallamajas lahtioleku aegadel ning valla kodulehel https://varbla.kovtp.ee/et/vastuvoetud-detailplaneeringud.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Varbla Vallavalitsuse aadressil Varbla küla, Lääneranna vald, Pärnumaa, 88201 või e-posti aadressil anna@varbla.ee  kuni 25.12.2017.a.