« Tagasi

Jäälemineku keelu kehtestamine Pärnu maakonnas

Politsei- ja Piirivalveameti otsuse alusel kehtestati jäälemineku keeld Pärnu maakonnas.

Riigipiiri seaduse § 96 lõike 2 ja Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori 12.01.2015 käskkirja nr 1.1-1/7 „Piirangute kohaldamise õigust omavate politseiametnike määramine" punkti 1 alusel ning seoses jääolude halvenemisega:
 
1. Keelan alates 16.03.2017 Pärnu maakonna haldusterritooriumiga piirnevale mere jääle mineku.
2. Luban üldisest jääle mineku keelust kõrvale kalduda ainult kutselise kalapüügi kaluril kutselise kalapüügiloa alusel mõrra- ja võrgupüügil teavitades enne jääle minekut Lääne prefektuuri operatiivteabeteenistust telefonil 629 2555.
3. Pärnu politseijaoskonna juhil tagada alaline valmisolek päästetööde läbiviimiseks.
4. Kohustan Lääne prefektuuri pressiesindajat edastama käesolev otsus meediakanalite kaudu.
5. Dokumendihaldustalitusel edastada otsus Pärnu politseijaoskonna juhile, Lääne prefektuuri operatiivteabeteenistusele, Lääne prefektuuri pressiesindajale ning Pärnu Maavalitsusele.
 
Argo Tali
politseimajor
teabebüroo juht