« Tagasi

Huvitegevuse kulude hüvitamine 7. - 19. aastastele noortele

 

28.11.2017.a hakkab kehtima Varbla Vallavalitsuse  määrus nr 11 "Huvitegevuse kulude hüvitamise kord",mille alusel oodatakse taotlusi endise Varbla valla haldusterritooriumile sissekirjutatud laste- ja noorte (7. -19. eluaastat) huvitegevuse või huvihariduse kättesaadavust takistavate tegurite leevendamiseks. Taotluse vorm on kättesaadav siit (.pdf).  

Taotluse Word fail

Taotluste esitamise esimene  tähtaeg on 10. detsember 2017. 

 

Hüvitavate kulude liigid:

 • huvitegevuse osalustasud;
 • üleriigiliste ja rahvusvaheliste võistluste osalustasud ning üleriigilisteks ja rahvusvahelisteks võistlusteks võistlusvarustuse soetuskulud;
 • huvitegevuses osalemiseks hädavajalike individuaalsete vahendite soetuskulud

Kulude hüvitamise eeldused

 • lapse ja tema ühe vanema või ühe eestkostja alaline elukoht või noore (alates 18. eluaastast) alaline elukoht on Eesti rahvastikuregistri järgselt valla territooriumil;
 •  hüvitis parandab lastele ja noorele suunatud huvitegevuse kättesaadavust ja laiendab huvitegevuses osalejate ringi;
 • huvitegevuse harrastamine toimub ühe õppeaasta jooksul järjestikku vähemalt 5 kuu vältel vähemalt üks kord nädalas vähemalt üks akadeemiline tund;
 •  huvitegevuse osalustasude hüvitist saab taotleda huvitegevuseks juhul kui puuduvad samal tasemel tasuta või väiksemate kuludega võimalused valla territooriumil;
 •  teenuse osutaja on registreeritud vastavas riiklikus registris (Eesti Hariduse Infosüsteem, Eesti spordiregister, äriregister, mittetulundusühingute, sihtasutuste, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register) ja tema suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.
 •  

Kulude hüvitamisel eelistatud sihtrühmadeks on 7.-19. aastased: 

 • puudega lapsed ja noored;
 • lapsed ja noored viimasel kuuel kuul toimetulekutoetust saanud perest või 4 ja enam alaealise lapsega perest või üksikvanemaga perest või perest, kus üks vanem on töötu.

 

 

Info ja probleemide korral palun ühendust võtta arengu- ja keskkonnanõunikuga anna@varbla.ee või 449 6496