« Tagasi

Hinnapakkumise küsimine toorpiima ostmiseks

Hinnapakkumise küsimine

Varbla Vallavalitsus küsib hinnapakkumisi toorpiima ostmiseks Varbla Hooldekodule.

Ostetav kaup:

Toorpiim

Kogus:

1800 liitrit

Pakkumuse lühikirjeldus:

Toorpiima ostmine koos transpordiga Varbla Hooldekodusse igapäevaselt. Ostetava piima kogus võib muutuda 20 % ulatuses. Ostu-müügi leping sõlmitakse 6 (kuueks) kuuks.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris ja pakkuja peab omama Veterinaar- ja Toiduameti tõendit toorpiima müügiks.

Hinnapakkumine tuleb esitada etteantud vormil nr 1 milline on kättesaadav valla kodulehelt või valla kantseleist.

Hinnapakkumused esitada kinnises ümbrikus, millel on märge „Toorpiima hinnapakkumine".

Hinnapakkumised saata postiga või tuua Varbla Vallavalitsusse aadressil Varbla küla Varbla vald Pärnumaa 88201.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 15.11.2017.a kell 13.00.

Hinnapakkumise VORM