« Tagasi

„Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade ühine jäätmekava 2017-2021“ eelnõu avalik väljapanek 22.02-08.03.2017

Varbla Vallavalitsus teatab, et on valminud „Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade ühine jäätmekava 2017-2021" eelnõu, mille avalik väljapanek toimub 22. veebruarist kuni 8. märtsini 2017. Eelnõuga saab tutvuda Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade veebilehtedel ning tööaegadel vallamajades. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada oma arvamust jäätmekava eelnõu kohta.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 9. märtsil 2017

kl 16:00 Audru vallamajas,
kl 16:00 Koonga vallamajas,
kl 15:00 Tõstamaa vallamajas, 
kl 16:00 Varbla vallamajas.

Arvamused esitada Varbla Vallavalitsusele (e-post: vallavalitsus@varbla.ee, aadress:  Vallamaja Varbla küla Varbla vald).