Lääneranna vallavolikogu valimistulemused

LÄÄNERANNA VALLAVOLIKOGU VALIMISTULEMUSED Lääneranna valla valimiskomisjon tegi kindlaks jaoskonnakomisjonidelt laekunud protokollide alusel valijate nimekirjadesse...

Varbla Kool kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja abi ametikohale

Varbla Kool kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja abi ametikohale. Ootame oma kollektiivi rõõmsameelset ja  heasüdamlikku inimest, kellele meeldib lastega tegelemine. Tööle asumise...

Hinnapakkumise küsimine toorpiima ostmiseks

Hinnapakkumise küsimine Varbla Vallavalitsus küsib hinnapakkumisi toorpiima ostmiseks Varbla Hooldekodule. Ostetav kaup: Toorpiim Kogus: 1800 liitrit Pakkumuse...

Hinnapakkumise küsimine kartuli ja köögivilja ostmiseks

Hinnapakkumise küsimine Varbla Vallavalitsus küsib hinnapakkumisi kartuli ja köögiviljade ostmiseks Varbla Hooldekodule ja Varbla Koolile. Ostetav kaup ja kogused: Varbla...

Hinnapakkumise küsimine küttepuude ostmiseks

Hinnapakkumise küsimine Varbla Vallavalitsus küsib hinnapakkumisi küttepuude ostmiseks Varbla Hooldekodule, Saulepi Seltsimajale, Saulepi Raamatukogule ja Paadrema Külakeskusele. ...

LÄÄNERANNA VALLA VOLIKOGU VALIMISEKS KANDIDAATIDE REGISTREERIMINE

Lääneranna valla valimiskomisjon registreeris 8. septembril 2017. aastal kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Lääneranna Vallavolikogu valimiseks 79 kandidaati. Valimiskomisjoni otsusega...

Kutse rahvusvahelise matkaraja märgistamise matkale Pärnumaal

Kõik matkahuvilised ja turismiasjalised on oodatud kaasa lööma. 

KOLGA LOODUSKAITSEALA KAITSEKORRALDUSKAVA AVALIKKUSE KAASAMISE KOOSOLEK

KOLGA LOODUSKAITSEALA KAITSEKORRALDUSKAVA AVALIKKUSE KAASAMISE KOOSOLEK Keskkonnaamet teatab, et Kolga looduskaitseala kaitsekorralduskava  koostamise raames toimub kaasamiskoosolek ...

Lääneranna valla valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg

Lääneranna valla valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg Lääneranna valla valimiskomisjon asub Lihula Vallavalituses (II korrus) aadressil Jaama 1, Lihula linn. Valimiskomisjoni tööaeg on: ...

Tamba tuulegeneraatorite kasutusloa eelnõu avalik arutelu

Varbla Vallavalitsus teatab Tamba tuulegeneraatorite kasutusloa eelnõu avatud menetluse algamisest. Kasutusloa eelnõu ja taotluse väljapanek toimub 03.08.–17.08.2017 Varbla valla kodulehel (...

Varbla Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel kinnistu ja korteriomandi

Varbla Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel järgmised kinnistud: Pärnu maakonnas Varbla vallas Raheste külas asuva maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestatud Loigu kinnistu,...

Matsi paadikuur sai renoveerimiseks PRIA meetmest toetust

Võttes aluseks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (edaspidi seadus) § 79 lg 1 p 3, § 79 lg 8 ja Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 "Kohaliku...

KOERTE JA KASSIDE VAKTSINEERIMINE

KOERTE JA KASSIDE VAKTSINEERIMINE Marutaudi vastu tuleb vaktsineerida kõik koerad ja kassid, kes on saanud üle 3-kuu vanuseks või kellel eelmisest vaktsineerimisest on möödunud 2 aastat....

Matsiranna telkimisala osaliselt suletud 15.07.2017 kell 12.00 -16.07.2017 kell 15.00

14. juuli 2017 kell 12:00 kuni 16. juuli 2017 kell 15:00 toimub Matsiranna  telkimisalal, selleks eraldatud suletud alal, kinnine üritus. Täpsem info telefonil 517 2636. ...

Varbla valla 2012 – 2022 arengukava muutmise eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Varbla vallavolikogu 13.06.2017.a istungil suunati avalikule väljapanekule Varbla valla 2012 – 2022 arengukava muutmise eelnõu. Arengukava muutmise eelnõuga on võimalik tutvuda Varbla...

Pärnumaa ühiskaardi info

Alates 1. juulist 2017 kehtib PÄRNU LINNALIINIDEL ja LÄHILIINIDEL (liinid nr. 39, 40 - Sindi ja nr 57. - Sauga) elektroonilisel bussikaardil põhinev piletisüsteem.  Täpsem info...

11.07-24.07.2017 ja 8.08-22.08.2017 on Varbla postkontor ajutiselt suletud

Anname teada, et perioodil 11.07-24.07.2017 ja 8.08-22.08.2017 on Varbla postkontor ajutiselt suletud.   Sel ajal asendab Varbla postkontorit ja väljastab saadetisi ...

Algas konkurss Lääneranna valla sümboolika leidmiseks

Lihula Vallavalitsuse 26. mai 2017. a korraldusega nr 152 kuulutati välja avalik konkurss Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemise teel moodustuvale Lääneranna vallale sümboolika...