04.05.16

Vallavalitsus

Varbla Vallavalitsus on kinnitatud koosseisus:

Sivar Tõnisson – vallavanem

Maie Ausmeel – sotsiaalnõunik

Lea Õismaa - finantsjuht/pearaamatupidaja

Anna Palusalu - arengu- ja keskkonnanõunik

Kaido Selberg - majandusnõunik

 

Vallavalitsuse korralised istungid toimuvad kolmapäeviti kell 09.00.