Tõstamaa, Varbla, Audru, Koonga, Lihula ja Hanila piirkonna korraldatud jäätmeveo hanke tulemused

Tõstamaa vald kuulutas 21.02.2017-17.04.2017 välja Tõstamaa, Varbla, Audru, Koonga, Lihula ja Hanila piirkonnas korraldatud jäätmeveo vedaja leidmiseks hanke. Vedajale antakse toodud piirkonnas...

Fotoaktsioon "Meie küla elu ja inimesed" on lõppenud

Fotoaktsioon „Meie küla elu ja inimesed"  on lõppenud. Kokku laekus kolmelt inimeselt 11 fotot. Fotod on  üleval Varbla Rahvamajas 17 juunil  2017.

Tõstamaa valla Kaarli-Jaani talu pakub hooajalist tööd

Pakume hooajalist tööd täiskasvanutele Kaarli-Jaani talus Kiraste külas Tõstamaa vallas.  Maasikate korjamine ja rohimine alustamisega juuni lõpust kuni korjeperioodi lõpuni. Tasu...

Varbla Vallavalitsuse enampakkumisteade

Varbla Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel järgmised kinnistud: Pärnu maakonnas Varbla vallas Tõusi külas asuva maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestatud Piirimäe ...

Varbla valla osalemine Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“

Varbla vald koos Tõstamaa, Audru ja Koonga vallaga osaleb kuni 2018.a lõpuni Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse...

Eesti ja Läti rannikule luuakse Balti riikide pikim 1100 km pikkune matkarada

Eesti-Läti programmi Euroopa Regionaalarengu Fond kiitis heaks ja rahastab piiriülest projekti "Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia" ("Läänemere ranniku matkarada...

Tamba külas asuva bussipeatuse nime määramise määruse eelnõu avalikustamine

Varbla Vallavalitsus avalikustab bussipeatusele nime määramise määruse eelnõu.  Ettepanekuid  ootame kuni 18. aprillini 2017.a. aadressil vallavalitsus@varbla.ee.   ...

Hajaasustuse programm on avatud

Hajaasustuse programm 2017 avatud 4 aprillist kuni 6. juunini. EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon,...

Matsi sadama detailplaneeringu eelnõu avalik arutelu 27.04 kell 17.00

Varbla Vallavalitsus annab teada, et Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu eelnõu avaliku arutelu kellaaeg on muutnud. Avalik arutelu toimub 27.04 kell 17.00 Saulepi Seltsimajas. ...

KÜSK-i kogukondliku turvalisuse vooru infopäevad!

Kogukondliku turvalisuse vooru infopäevad!   KÜSK viib läbi kolm infopäeva, kus tutvustatakse võimalusi taotleda toetust kogukondliku turvalisuse maakondlikest toetusvoorudest...

Varbla Vallavalitsus taotleb pakkumusi hankele „Varbla valla kohalike teede greiderdamine ja teeservade freesimine koos planeerimisega“ 2017.a

PAKKUMUSKUTSE Varbla Vallavalitsus taotleb pakkumusi hankele „Varbla valla kohalike teede greiderdamine ja teeservade freesimine koos planeerimisega"  2017.a 1. ...

Jäälemineku keelu kehtestamine Pärnu maakonnas

Politsei- ja Piirivalveameti otsuse alusel kehtestati jäälemineku keeld Pärnu maakonnas. Riigipiiri seaduse § 9 6 lõike 2 ja Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori 12.01.2015 käskkirja...

Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Varbla valla Matsi küla Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub   27.03-26.04.2017   Varbla Vallamaja kantseleis ja   valla kodulehel . ...

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab taotlusvoorud projektitaotluste vastuvõtmiseks

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab taotlusvoorud projektitaotluste vastuvõtmiseks   Taotlusi võetakse vastu Audru, Kihnu, Tõstamaa, Varbla, Koonga, Sauga, Häädemeeste,...

Üleskutse! Anna teada oma soovist osaleda "Nädalalõpp Varblas 2017" avatud kohvikuga

Nädalalõpp Varblas toimub tänavu 22.juulil. Eelmisel aastal avas uksed neli kodukohvikut. Tegemist oli esmakordse taolise üritusega Varbla vallas. Selleks,et tutvustada külalistele Varbla...

„Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade ühine jäätmekava 2017-2021“ eelnõu avalik väljapanek 22.02-08.03.2017

Varbla Vallavalitsus teatab, et on valminud „ Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade ühine jäätmekava 2017-2021 " eelnõu , mille avalik väljapanek toimub 22. veebruarist kuni 8. märtsini...

Üleskutse: teeme lumest või lumele numbri 112!

Üleskutse: teeme lumest või lumele numbri 112! Häirekeskus kutsub kõiki lasteaedu, koole ja noorteringe, aga ka peresid tegema 6.-12. veebruarini 2017. a oma õuele hädaabinumbri 112,...

Käru külas kütitud kahel metsseal diagnoositi sigade Aafrika katk

Pärnumaa Veterinaarkeskuse labor diagnoosis 30.12.2016.a Käru külas kütitud kahel metsseal sigade Aafrika katku. Tegemist on esmakordse leiuga Varbla vallas. 

Tamba tuulepargi kasutuslubade avatud menetluse läbiviimine

Varbla Vallavalitsuse 28.12.2016.a korralduse nr 322 alusel viiakse Tamba tuulepargi kasutuslubade  menetlus läbi avatud menetlusena.  Menetluse dokumendid on leitavad ...

DigiTee koosolekute toimumise ajad