21.03.17

Eskiisid

  • Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiis):

30.11.2016 korraldus nr 311 "Matsi Sadama kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad"

20.02.2017 korraldus nr 346 "Varbla Vallavalitsuse 30.11.2016.a korralduse nr 311 "Matsi Sadama kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad" muutmine"

Lähteseisukohtadele antud tagasiside: Keskkonnaamet, Muinsuskaitseamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnu Maavalitsus, Terviseamet, Veeteede Amet

 

Detailplaneeringu eelnõu materjalid

Detailplaneeringu eelnõu seletuskiri

Illustreeriv joonis 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------