09.03.16

Varbla valla avalik dokumendiregister asub SIIN

Avaliku vaate kasutusjuhend asub siin

Dokumendiregistri ja dokumentide arhiveerimise eest vastutav isik on vallasekretär

Telefon 449 6680
E-post:  Onneli@varbla.ee