05.01.16

Sotsiaalhoolekanne

Sotsiaaltöö ja -hooldusega tegeleb vallas sotsiaalnõunik. Sotsiaalabi andmise abivahendiks on sotsiaaltöö andmete register, mida pidevalt täiendatakse. Avahooldus, st. inimesele abi pakkumine ta enda kodus, abistamine toidu ja ravimite viimisega, abistamisega maksude maksmisel ning pisihooldamine, toimib valla keskuses ja Saulepis. Vallas on lisaks sotsiaalnõunikule tööl üks avahooldust korraldav inimene.

ДолжностьИмяТелефонЭлектронная почтаДополнительная информация
SotsiaalnõunikMaie Ausmeel4496624maie@varbla.eenull