13.10.16

Koolieelne lasteasutus Varbla Lasteaed avati 21. september 2009. a. Varbla Lasteaias tegutseb üks liitrühm, mis on mõeldud 18 lapsele. Varbla Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Varbla valla haldusterritoorium.

1.09.2016 on lasteaed liidetud Varbla kooliga.

Varbla Kooli lasteaiarühma personal:

Urmas Reinfeldt direktor - tel 5233755
Marge Eensalu direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal;
Merike Schär - õpetaja - tel: 445 7681;
Aime Krüüger õpetaja - tel: 445 7681;
Marju Laasma õpetaja-abi.

Lasteaiarühma astumise avaldus (word, pdf).

Lapse lasteaiarühmast lahkumise avaldus (word, pdf).

 

Kontaktandmed:

Aadress: Varbla küla Varbla vald 88201 Pärnumaa

Telefon: 445 7681