25.04.18

Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine

    

Lääne-Eesti koostöögrupp, kuhu kuuluvad Audru, Tõstamaa, Koonga ja Varbla vallad, osaleb kohalike omavalitsuste (KOV) koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Nimetatud tegevussuuna raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine". Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud arengueesmärgid noorsootöövaldkonnas ning koostati kahe aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Programmi kestvus: aprill 2017 kuni detsember 2018

Programmi maksumus:  93 673 eurot

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.

Tulemus: rohkem Audru, Tõstamaa, Koonga ja Varbla valdade noori on kaasatud noorsootöösse.

Kaasatakse 10% uusi noori ja luuakse 29 uut võimalust piirkonna noortele.

 

Lisainfo Lääne-Eesti koostöögrupi kohta: https://varbla.kovtp.ee/kov-koostoogrupp

Lisainfo KOV koostöögruppide tegevussuuna kohta: https://www.entk.ee/kov-tegevussuund

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sellele lehele koondame koostöögrupis läbiviidavate tegevuste info!

VArbla

2017.a 

 • Kokandusring - iga kuu 1. ja 3. nädala esmaspäev kell 13.20-15.00. Toimub Varbla valla väikeses saalis. Juhendaja Anneli Lobjakas, tel 5282621.
 • Renoveerimisring - septembris toimub reedeti kell 13.20-15.00  Varbla noortetoas. Juhendaja Hans Vimberg. Info ja registreerimine Anneli Lobjakas tel 5282621
 • Noorsootöötajate töökohtade loomine ja palkamine. - 0,3 koormusega noorsootöötaja Anneli Lobjakas, alates 01.04.2017.
 • Meistrite õpitoad - 31.10.2017 kell 15.10-17.00.  Seebivalmistamise õpituba (täpsem info tel 5282621, Anneli Lobjakas). Varbla rahvamajas
                                  18.11.2017 kell 12.00-15.00. Sushi valmistamise õpituba  (täpsem info tel 5282621, Anneli Lobjakas). Paadrems külakeskuses.
                         13.12.2017 kell 18.00-20.00. Meisterdusi loodualikest materjalidest koju või sõbrale  (täpsem info tel 5282621, Anneli Lobjakas) Varbla rahvamajas. 

 

2018.a 

 • Huvitegevuse mitmekesistamine. Varbla jõusaalivahendid. 26.01.2018 kell 18.00-19.00  jõusaali ringtreening. Täpsem info tel 53004659 

             Varbla jõusaal veebruaris

 • Meistrite õpitoad

25.01.2018 kell 16.00-17.00 Toitumisharjumused ja näidistreeningTäpsem info tel 5282621, Anneli Lobjakas

08.02.2018 kell 16.30-17.30. Esmaabi. Täpsem info tel 5282621, Anneli Lobjakas

22.03.2018 kell 16.00-17.00 Meistrite õpituba fotohuvilisteleTäpsem info tel 5282621, Anneli Lobjakas

03.04.2018 kell 13.00-15.00.  Anu Pagar Tõstamaal. Täpsem info tel 5282621, Anneli Lobjakas

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tõstamaa

2017.a

 • Kokandusring  toimub juhendaja ja osalejate kokkuleppel kaks korda kuus Tõstamaa Keskkooli kodundusklassis, juhendaja Marek Sild, tel: 56637721. Info ja registreerimine Laura Jõe tel. 56450393.

 • Noorsootöötajate töökohtade loomine ja palkamine. - lisandunud 0,5 koormust,  noorsootöötaja Laura Jõe, tel: 56450393.

 • Isamaalise kasvatuse huviring ehk matkaring - toimub kolmapäeviti kell 15.45 Tõstamaa Keskkoolis, juhendaja Mihkel Jõe, tel 56627858. Lisainfo Laura Jõe, tel 56450393.
 • Meistrite õpitoad 

30.10.2017 kell 16.00 Lilleseade koos Elis Leetmaaga (täpsem info 5645 0393, Laura Jõe)

22.11.2017 kell 15.30 Restoran Raimondi kokk Gerly Iman (täpsem info 5645 0393, Laura Jõe)

11.12.2017 kell 15.30 Seebitegu käsitöökeskuses (täpsem info 5645 0393, Laura Jõe)

 

2018.a

 

 • Meistrite õpitoad

29.01.2018 kell 16.00 Pahteldamine (täpsem info 5645 0393, Laura Jõe)

20.03.2018 kell 15.00. Kehakoorija valmistamine. Täpsem info ja registreerumine tel 56450393

26.03.2018 kell 15.00. Photography. Täpsem info ja registreerumine tel 56450393

13.04.2018 kell 15.00. Photography. Täpsem info ja registreerumine tel 56450393

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

koonga

2017.a

 • Kokandusring – 2017/2018 õppeaastal toimuvad ringid koolinädalatel järgmisel aegadel:  iga kuu 3. nädala esmaspäeval kell 15.00-17.00 Lõpe klubis; iga kuu 3. nädala kolmapäeval kell 15.30-17.30 Koonga kooli kokandus klassis; v.a detsember kui tunnid toimuvad 2. nädalal. Juhendaja Maiu Toomjõe

 • Huvitegevuse mitmekesistamine ja laiendamine – Soetati robootika ringi vahendid, mida kasutatakse oktoobrist käivituvas Lõpe koolis toimuvas 5-9 klassi robootika ringis teisipäeviti kell 15.00-16.00. Juhendaja Margit Ojaots

 • Noorsootöötajate töökohtade loomine ja palkamine. – Loodi noorsootöö spetsialisti ametikoht, koormusega 0,6. Alates juunist 2017 asus ametikohale Annika Urbel, annika.urbel@gmail.com, tel. 59040530
 • Meistrite õpitoad25.10.2017 kell 16.15.  Sügisene lilleseade (täpsem info tel 59040530, Annika Urbel)
                                   27.11.2017 kell 17.15.  Makramee  (täpsem info tel 59040530, Annika Urbel)
                                   13.12.2017 kell 17.15.  Käsitöö vorstid  (täpsem info tel 59040530, Annika Urbel)

2018.a

 • Meistrite õpitoad 

21.01.2018 kell 12.00. Huulepalsami õpituba. Info ja registreerimine kuni 19.jaanuar annika.urbel@gmail.com või tel 59040530

17.02.2018 kell 12.00 Jumestamise õpitubaInfo ja registreerimine kuni  15.veebruar annika.urbel@gmail.com või tel 59040530

18.03.2018 kell 11.00 Viljapuude lõikamise õpitubaInfo ja registreerimine kuni  16.märts annika.urbel@gmail.com või tel 59040530

27.04.2018 kell 17.00 DJ õpituba. Info ja registreerimine kristel.rohumagi@gmail.com vüi 5660 0540

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

audru

2017.a

 • Kokandusring – toimub üle nädala kolmapäeviti kell 13.40-15.20 Audru Kooli kodundusklassis, juhendaja Marek Sild, tel: 56637721. Info ja registreerimine Reelika Rüütli 5559 3558.

 • Noorte ühine kohvik. 27.12.2017 kell 19.00 Bachi Muusikalaudas. Chalice kontsert. 

 • Programmi toel on soetatud robootikaringi vahendid. Ringid hakkavad toimuma 16. oktoobrist 2017 kell 17.00 esmaspäeviti Audru vallamaja saalis. Juhendaja Sten Sang, tel: 5344 6510.

 • Noorsootöötajate töökohtade loomine ja palkamine. - 0,6 koormusega, noorsootöötaja Katrin Zagorski, tel: 5326 7170.

 • Ettevõtlusring "Koolijutsist ärikaks" - info reelika.ryytli@audru.edu.ee

 • Meistrite õpitoad 

30.10.2017 kell 18.00. Looduslike näo- ja kehakreemide valmistamine (täpsem info tel 5804 0443)

01.12.2017 kell 17.30. Piduliku meigi tegemine (täpsem info tel 5804 0443)
            

 

2018.a

 • Meistrite õpitoad

24.01.2018  kell 18.00.  Patsipunumise õpituba. Täpsem info ja registreerimine katrin.z@audru.ee

21.02.2018  kell 17.30-19.30 Käsitöökommide õpituba.  Täpsem info ja registreerimine katrin.z@audru.ee

21.03.2018  kell 17.30-19.30 Kapotist pagasnikuni.  Täpsem info ja registreerimine katrin.z@audru.ee

09.05.2018  kell 17.30-19.30 Meistrite õpituba VII.  Täpsem info ja registreerimine katrin.z@audru.ee

Toimetaja: ANNA PALUSALU