18.10.16

Haridus

Varbla kool on asutatud 1857. a. vallakoolina, mille juhatajaks oli paarkümmend aastat õpetaja Karl Klökner.

Endistest koolijuhtidest on tuntum hilisem haridusminister Ferdinand Eisen. Kõige kauem on direktorina töötanud Lembit Henk – 35 aastat.

1999. a. alustati koolile juurdeehituse rajamist, et tagada ka Varbla õpilastele kaasaegsetele õpitingimustele vastavad arvuti- ja keeleklassid, raamatukogu ja paljud teised vajalikud ruumid. Uues kuues Varbla põhikooli hoone valmis 2001. aastal.

Praegu õpib kooli 9 klassikomplektis 39 õpilast, keda õpetab 13 õpetajat. Täna tehakse arvutiõpetusega algust 6.klassis ja inglise keelega 3.klassis. Kaasaegses arvutiklassis on 13 töökohta.

Koolis tegutsevad erinevad aine- ja huviringid. Spordialadest on eriti populaarsed erinevad pallimängud.

 

VARBLA KOOL

Aadress: Varbla küla, Varbla vald, 88201 Pärnumaa

Direktor: Urmas Reinfeldt

Telefon: 5237380; direktor Urmas Reinfeldt 5233755

e-post: kool@varbla.ee

Kodulehekülg: www.varbla.edu.ee

 

Varbla Kooli põhimäärus

Koolieelse lasteasutuse ja munitsipaalkooli tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine.

 

Kooli sisseastumise avaldus  (word, pdf).

Õpilase koolist lahkumise avaldus (word, pdf).

Pikapäevarühma avaldus (word, pdf).

 

Varbla Kooli  hoolekogu nimekiri:

Eve Arusalu- hoolekogu esimees

Liina Arusalu

Kristel Metsniit

Heili Põldaru

Meelis Vallimäe

Maili Berggrünfeldt

Aime Krüüger

Maili Arusalu

Maie Ausmeel