12.08.16

Keskkond

Vald paikneb Lääne-Eesti madalikul, Liivi lahe rannikul, mis kerkis alles mõne aastatuhande eest merepinna alt. Laialdaselt on levinud meresetted ja mere loodud pinnavormid nagu rannavallid, luited jne. Valla territooriumil paikneb kaks voorjat kõrgendikku Varbla (28m) ja Tammiste-Koeri (42m)  suurvoor, mille lael ja nõlvadel on rohkesti vanu rannamoodustisi. Varbla suurvoor on kaetud peamiselt põldudega. Tammiste-Koeri suurvoort katab mets. Kõrgendikke ümbritsevad tasased soised alad (Paadrema soo jt.).

Valla läänepiiri moodustab mererand, mis Paatsalu kohal ja Saulepist Vaisteni on väga liigestunud, saarte ja laidude rohke. Maatõusuga on merest eraldunud rohkesti madalaid, aegamisi kinnikasvavaid rannajärvi.

Paatsalu rannikuala maastikus valitsevad kirde-edela suunalised väikevoored,  mis merre ulatudes moodustavad väga liigestatud lahtede ja poolsaarte rikka ranniku. Suuremaks laheks on madal Paatsalu laht, millesse suubub Paadrema jõgi. Lahes asuvad mitmed laiud ja saared, millest märkimisväärne on ligi 2,2km pikkune kitsas Oossäär. Esineb mitmeid merest eraldunud rannajärvi nagu Käomardi, Vapri, Kahvatu jt.

Maastikupildis domineerivad kadakaid ja kiviaedu täis maalapid, väiksemate ja suuremate metsatükkidega. Metsad on valdavalt looduslikud.  Lõuna poole muutub rannaala vähem liigestatumaks. Varbla kohal Paatsalu lahest 6 km lõunas asub suurem ja tuntum laidude kogumik, mis on looduskaitse all.

Matsi-Saulepi rannala reljeefis vahelduvad madalad alad suhteliselt kõrgemate rannavallide ja luidetega. Viimaste ees on kujunenud ulatuslik liivarand.  Saulepi-Vaiste rannik valla edela osas on liigestatud Sõmeri ja Lõpetaguse poolsaartega. Siin paiknevad ka suuremad saared- Kõrgessaare ja Rootsiku.  Suuremaks laheks on Vaiste laht. Rannikul ja sellest idapool paiknevad ulatuslikud lehtpuu segametsad. Ranniku lõunaosas esinevad ulatuslikud rannaniidud.

 

Teatame Teile Veeteede Ameti ööpäevaringsed kontaktandmed veeliiklust puudutavatest asjaoludest ja juhtumitest (õnnetused, intsidendid, rikked, kahjustused, vigastused, navigatsioonioht, reostus jms) ning turvaintsidentidest teavitamiseks vastavalt õigusaktide nõuetele:

e-post: navinfo@vta.ee;

häiretelefon: (+372) 620 5665;

faks: (+372) 620 5766;

turvaintsidentidest teavitamine: maritime.security@vta.ee.

Nimetatud kontaktandmed on üleval ka Veeteede Ameti kodulehel www.vta.ee.