18.10.17

Varbla Valla Infoleht ilmub üks kord kuus alates 1997.a. juunist.

Toimetus: 

Varbla Valla Infolehes ilmuvad originaalartiklid (ilma parandusteta). Infolehes kajastatavad materjalid peaksid laekuma jooksva kuu 15. kuupäevaks Signe Tetsmanni'le.

Lehe toimetus:

Signe Tetsmann - Saulepi raamatukogu, e-post: saulepi@pkr.eetel. 53 474 122;

Silvia Veeäär - Varbla raamatukogu, e-post: varbla@pkr.ee; tel. 44 96 684

Lea Õismaa - (teated ja kuulutused), e-post Lea@varbla.ee; tel 449 6680

 

2017. aasta Infolehed:

2016. aasta Infolehed:


 

ARHIIV