19.01.16

Hanked

  • Varbla Vallavalitsus kuulutas välja 10.01.2014 Varbla Rahvamaja küttesüsteemi- ja külmaveetorustiku renoveerimise riigihanke (viitenumber 148780), rohkem infot Riigihangete Registris (riigihanked.riik.ee).
  • Varbla Vallavalitsus kuulutas välja 20.06.2012 Varbla rahvamaja katuse rekonstrueerimise riigihanke (viitenumber 135275), rohkem infot Riigihangete Registris (riigihanked.riik.ee).
  • Varbla Vallavalitsus kuulutab välja 14.11.212 Varbla valla teede talihoolde tööde teostamine 2012/2013 (viitenumber 138758), rohkem infot Riigihangte Registris (riigihanked.riik.ee).
  • Varbla Vallavalitsus kuulutab välja hinnapakkumiste võtmise avalike teede greiderdamiseks.

Hinnapakkumiste võtmise kuulutus 
Hinnapakkumise vorm 
Teede nimekiri

  • Varbla Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Purustatud ja loodusliku kruusa ost ja laotamine Varbla valla teedele" (viitenumber 142640), rohkem infot Riigihangete Registris (riigihanked.riik.ee).

Varbla Vallavalitsuses ja allasutustes riigihangete ja alla piirmäära hangete läbiviimise kord

Hinnapakkumise vorm köögiviljadele

Hinnapakkumise vorm küttepuudele