« Tagasi

Varbla Vallavalitsuse enampakkumisteade

Varbla Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel järgmised kinnistud:

Pärnu maakonnas Varbla vallas Tõusi külas asuva maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestatud Piirimäe kinnistu registriosa nr 1303306, katastritunnusega 86302:001:0003, pidalaga 5,5 ha alghinnaga 15000 (viisteist tuhat) eurot. Ostulepingu sõlmimise lisatingimus on teeservituudi seadmine Kopli kinnistu (registriosa nr 1303306) kasuks. Tagatise suurus 1500 eurot, osavõtutasu suurus 100 eurot. Kinnistul paiknevad elamu-rehealune-laut ehitisregistri koodiga 103025729 ja ait ehitisregistri koodiga 103025730.

Pärnu maakonnas Varbla vallas Tõusi külas asuva maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestatud Kuusiku kinnistu registriosa nr 1303406, katastritunnusega 86302:001:0004, pidalaga 5,8 ha alghinnaga 10000 (kümme tuhat) eurot. Tagatise suurus 1000 eurot, osavõtutasu suurus 100 eurot. Kinnistul paiknevad elamu ehitisregistri koodiga 120811349,  ait ehitisregistri koodiga 120811939, kuur ehitisregistri koodiga 120811353 ja kuur ehitisregistri koodiga 120811940.

Pärnu maakonnas Varbla vallas Raheste külas asuva maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestatud Loigu kinnistu, katastritunnusega 86301:001:0483, pidalaga 1,65 ha alghinnaga 4000 (neli tuhat) eurot. Tagatise suurus 400 eurot, osavõtutasu suurus 100 eurot. Kinnistul asub elamu-laut ehitisregistri koodiga 120772946.

Pärnu maakonnas Varbla vallas Varbla külas Lombi 12-korterilises majas 3-toalise  korteriomandi mõttelise osaga 676/7560 (korteri reaalosa nr 9 pindalaga 67,6 m², kinnistusraamatu registriosa number 3772006) alghinnaga 5000 (viis tuhat) eurot. Tagatise suurus 500 eurot ja osavõtutasu suurus 100 eurot.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitada hiljemalt 31.05.2017. a. kell 11.00 Varbla Vallavalitsusele aadressil Vallamaja, Varbla küla Varbla vald Pärnumaa, kinnises ümbrikus pakkumus märgusõnaga „…(objekti nimi)… ENAMPAKKUMINE".

Pakkumiste avamine toimub 31. mail 2017. a. kell 11.10 Varbla Vallavalitsuses.

Enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised  isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ja kellel ei ole võlgnevusi Varbla Vallavalitsuse ees ning kelle eest on enne enampakkumise algust tasutud osavõtumaks 100 € ja tagatisraha vastavalt objektile Varbla Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE351010902001664009 SEB pangas hiljemalt 29.05.2017 kell 17.00.

Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimisele hiljemalt 30 päeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates ning tasub maaüksuse ostuhinna enne ostu-müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimist Varbla Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE351010902001664009 SEB pangas või Varbla Vallavalitsuse poolt näidatud notari deposiitarvele.

Enampakkumise võitja loobumisel kinnisasja omandamisest või ostu-müügilepingu sõlmimisele mitteilmumisel tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumisel osalejale tagatisraha ei tagastata.

Kinnistu ostu-müügiga seotud notari tasu ja kinnistusregistris muudatuste tegemisega seotud riigilõivu tasub ostja.

Infot kinnistute kohta saab igal tööpäeval kella 9.00 – 16.00 telefonidel 449 6460 või e-kirja teel kaido@varbla.ee.

 Objektidega on võimalik tutvuda kohapeal eelneval kokkuleppel (tel. 449 6460 või meiliaadressil kaido@varbla.ee ) teisipäeviti kella 10.00 kuni 16.00.