« Tagasi

Varbla Vallavalitsus taotleb pakkumusi hankele „Varbla valla kohalike teede greiderdamine ja teeservade freesimine koos planeerimisega“ 2017.a

PAKKUMUSKUTSE

Varbla Vallavalitsus taotleb pakkumusi hankele

„Varbla valla kohalike teede greiderdamine ja teeservade freesimine koos planeerimisega"  2017.a

1.  Hinnapakkumiste võtmise lühikirjeldus

1.1.Hinnapakkumuste taotlus hõlmab:

-  valla kruusakattega teede greiderdamine 3 korda

- teelõikude täiendav greiderdamine hankija tellimisel

- teeservade freesimine koos planeerimisega

- teede tolmutõrjet ca 5 tonni kaltsiumkloriidiga 1 kord

- teeservade niitmine 2 korda

1.2.Tööde teostamise orienteeruv aeg 01.04.2017 - 25.11.2017.

1.3.Tööde teostamisel on vaja läbi viia vähemalt kolm greiderdamist.

1.4.Vastavalt vajadusele võib vallavalitsus täiendavalt tellida teede ja teelõikude greiderdamist, kui hankes ettenähtud kolmest korrast ei piisa tee seisundinõuete täitmiseks.

2. Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris (ETAK 42111) ja omama Maanteeameti poolt välja antud teede ehitamise ja remontimise tegevusluba, mis ei lõpe enne 30.11.2017.a. Tegevusluba ei ole vaja hinnapakkumise tabelis III tegevusele teeservade niitmine.

3. Hinnapakkumises palume esitada

- ühe töötunni maksumuse eurodes koos käibemaksuga teede greiderdamisel.

- ühe töötunni maksumuse eurodes koos käibemaksuga teede täiendaval greiderdamisel hankija tellimusel.

- ühe töötunni maksumus eurodes koos käibemaksuga teeservade freesimisel koos planeerimisega.

- ühe tonni kaltsiumkloriidi laotamise maksumus eurodes koos käibemaksuga.

-  ühe tunni maksumus teeservade niitmisel eurodes koos käibemaksuga.

3.2. Hinnapakkumuse võib esitada kõigile tegevustele eraldi.        

3.3.Hinnapakkumine tuleb esitada pakkumusvormil. Vorm on kättesaadav Varbla valla kodulehel http://varbla.kovtp.ee/   ja vallakantseleis kohapeal aadressil Varbla küla Varbla vald Pärnu maakond.

3.4.Hinnapakkumised saata postiga või tuua Varbla Vallavalitsusse, aadressil Varbla küla Varbla vald Pärnumaa 88201 kinnises ümbrikus. Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on  27.03.2017.a kell 10.00.

4.  Täiendav info – vallavalitsuse majandusnõunik Kaido Selberg ( kaido@varbla.ee; 4496460).

 

Töövõtuleping kruusakattega teede greiderdamiseks 

Pakkumusvorm