« Tagasi

Varbla Vallavalitsus kuulutab välja hanke talvise teehoolduse teostamiseks Varbla vallas 2017/2019

Hange hõlmab endisele Varbla valla munitsipaalteedele lisaks erateede lumetõrjet (Varbla vallas registreeritud isikute elukoha juurdepääsuteed).

Hankedokumendi sisu kohta saab selgitusi pöördumisel e-posti teel hankija kontaktisiku vallavanem Kaido Selberg kaido@varbla.ee.

Vorm 1 - kinnitus
Vorm 2 - tehnika
Vorm 3 - nõustumus
Vorm 4 - pakkumus
Hankelepingu projekt
Hankedokument

Hange avaldatakse Riigihangete Registris (viitenumber 192208)

 

Pakkumuse esitamine:

tähtaeg 13.11.2017. a. kell 13.00

  • kinnises ümbrikus paberkandjal Varbla vallakantseleisse (aadress: Varbla Vallavalitsus, 88201 Varbla, Pärnu maakond) 
  •  digitaalselt allkirjastatuna e-aadressile vallavalitsus@varbla.ee  või
  •   pakkumuse ümbrikul / e-kirja päises / märkida:

 

Hange:   Talvine teehooldus Varbla valla endisel territooriumil 2017/2019

Pakkuja: Pakkuja nimi, registrikood, aadress, esindaja nimi ja kontaktandmed.

Märkus: "Mitte avada enne 13.11.2017.a kell 13:15"