« Tagasi

Varbla valla osalemine Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“

Varbla vald koos Tõstamaa, Audru ja Koonga vallaga osaleb kuni 2018.a lõpuni Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine", mis on suunatud eelkõige vanusegrupile 7-26. eluaastat, kuid vabade kohtade olemasolul on oodatud ka teised. Toetuse andmise põhieesmärk on noorte kaasamine ja tööhõivevalmiduse parandamine noorte, sh tõrjutusriskis noorte seas.

Programmi raames toimuvad üritused nii Varbla vallas eraldi kui ka ühises koostöögrupis. Varbla valla kohalikeks tegevusteks on planeeritud kokandusringi läbiviimine (2x kuus), meistrite õpitoad (1x kuus), Varbla noorte renoveerimisring, mille raames renoveeritakse Varbla noortetuba ning jõusaalivarustuse soetamine, lisaks võetakse tööle noorsootöötaja 0,3 kohaga. 2017.a esimeses pooles toimuvateks tegevusteks on 0,3 kohaga noorsootöötaja tööle võtmine, kokandusringi ellu viimine  ning noortetoa renoveerimine.

Koostöögrupi ühised tegevused algavad 2017.a II pooles. Nendeks on noorte eestvedajate konverents (1x aastas), projektikirjutamise kolme päevane koolitus (1x aastas), nutivaba suvekool (suvi 2018), noorte ettevõtlikkuse toetamise programm, mis toimub Tõstamaal ja Audrus (1x nädalas).

Varbla Vallavalitsus ootab tegevustest aktiivset osavõttu ning palub jälgida infot valla kodulehel. Küsimuste korral saab infot arengu- ja keskkonnanõuniku (anna@varbla.ee, 449 6496) ning Varbla rahvamaja juhatajalt (anneli@varbla.ee, 449 6480, 5282621).