« Tagasi

Tõstamaa, Varbla, Audru, Koonga, Lihula ja Hanila piirkonna korraldatud jäätmeveo hanke tulemused

Tõstamaa vald kuulutas 21.02.2017-17.04.2017 välja Tõstamaa, Varbla, Audru, Koonga, Lihula ja Hanila piirkonnas korraldatud jäätmeveo vedaja leidmiseks hanke. Vedajale antakse toodud piirkonnas teenuse osutamiseks õigus viieks aastaks ja see lõpeb 31.08.2022.

Hankes osales kaks pakkujat: AS Eesti Keskkonnateenused ja AS Ragn-Sells. Madalaima hinnaga pakkujaks osutus Ragn-Sells kes  Tõstamaal, Varblas, Audrus ja Koongas ka tänaseni korraldatud jäätmeveo teenust osutas.

Uued hinnad hakkavad Tõstamaal, Varblas, Audrus ja Koongas kehtima 01.09.2017. Lihulas ja Hanilas hakkavad uued hinnad kehtima 01.06.2018

Allpool on toodud konteinerite lõikes seni kehtinud ja kehtima hakkavad hinnad:

 konteineri maht m3

Uus hind €

Audru, Tõstamaa, Koonga ja Varbla alates 01.09.2017

Lihula ja Hanila

alates  01.06.2018

 Audru, Tõstamaa, Koonga ja Varbla

 Lihula ja Hanila

kehtiv jäätmeveo hind

Muutus %

kehtiv jäätmeveo hind

muutus %

*0,03

-

-

-

1,20 €

*

0,08

2,09 €

1,85 €

+ 13 %

2,52 €

- 17 %

0,14

3,09 €

2,75 €

+ 12 %

3,84 €

- 20 %

0,24

3,55 €

3,15 €

+ 13 %

4,44 €

- 20 %

0,37

4,76 €

4,23 €

+ 13 %

4,50 €

+ 6 %

0,6

5,93 €

5,27 €

+ 13 %

7,20 €

- 18 %

0,8

6,72 €

5,97 €

+ 13 %

7,80 €

- 14 %

*1,1

0,00 €

0,00 €

-

13,20 €

*

1,5

9,45 €

8,40 €

+ 13 %

15,00 €

- 37 %

2,5

14,66 €

13,02 €

+ 13 %

30,00 €

- 51 %

4,5

25,59 €

22,74 €

+ 13 %

36,00 €

- 29 %

 

Olmejäätmete korraldatud veoga liitumine on kõikidele elamuga kinnistutele KOHUSTUSLIK. Erandina antakse ajutist vabastust neile kinnistuomanikele, kes on tõendanud, et kinnistut ei kasutata.