« Tagasi

Rahvaküsitluse tulemused

Varbla vallas 25.11.2016 ja 27.11.2016.a läbi viidud elanike küsitluse nimekirjas oli 748 isikut.

Vastata tuli küsimusele: "Kas toetate Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?"

Kahel päeval kokku osales Varbla vallas küsitluses 113 isikut e 15,1 % nimekirja kantutest. Rikutud küsitluslehti ei olnud. Üks küsitlusleht tunnistati kehtetuks.

Kehtivaid küsitluslehti oli kokku 112.

Küsitluse tulemuste kinnitamine on volikogu pädevuses (istung kavandatud 08.12.2016).

 

Varbla vallas vastas küsimusele jaatavalt 61 ehk 54.5% hääletajatest

Hanila vallas vastas küsimusele jaatavalt 94 ehk 78,9% hääletajatest

Koonga vallas vastas küsimusele jaatavalt 105 ehk 78,9% hääletajatest

Lihula vallas vastas küsimusele jaatavalt 128 ehk 76.6% hääletajatest