« Tagasi

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab taotlusvoorud projektitaotluste vastuvõtmiseks

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab taotlusvoorud projektitaotluste vastuvõtmiseks

 
Taotlusi võetakse vastu Audru, Kihnu, Tõstamaa, Varbla, Koonga, Sauga, Häädemeeste, Tahkuranna ja Saarde vallas tegutsevatelt ettevõtjatelt, mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt ja kohalikelt omavalitsustelt järgmiselt:
 
Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine.
Taotluste vastuvõtt toimub 20.03.2017 kella 8.00-st kuni 24.03.2017 kella 16.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroeettevõtjad ning sihtasutused ja mittetulundusühingud, mille liikmetest üle 50 protsendi on ettevõtjad.
 
Meede 2. Aktiivne kogukond.
Taotluste vastuvõtt toimub 13.03.2017 kella 8.00-st kuni 17.03.2017 kella 16.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.
 
Meede 3. Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus.
Taotluste vastuvõtt toimub 13.03.2017 kella 8.00-st kuni 17.03.2017 kella 16.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.
 
Meetmesse 1, 2 ja 3 esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 20.06.2017.
Täpsem informatsioon PLPK strateegia, PLPK 2017.a. rakenduskava, PLPK hindamiskriteeriumite ja projektitaotluste menetluskorra kohta on kodulehel www.plp.ee.
Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida telefonil 4331053, 5092261 või
plpparnu@gmail.com.
 
Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas.
Taotluste vastuvõtmise ajal konsultatsioone ei toimu.