« Tagasi

Küsitlus haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seotud elanike arvamuse väljaselgitamiseks Varbla vallas

Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seotud elanike arvamuse väljaselgitamiseks Varbla vallas toimub elanike küsitlus kahes küsitluspunktis:

  •  reedel 25.11.2016.a, küsitluspunkt avatud kell 12.00-20.00 Varbla vallamajas, aadress Varbla vald, Varbla küla;
  • pühapäeval 27.11.2016.a, küsitluspunkt avatud kell 10.00-18.00 Paadrema külakesekuses, aadress Varbla vald, Tõusi küla.

Küsitluslehel on küsimus „Kas toetate Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?" Vastusevariandid on „jah" ja „ei".

Kuna küsitlus viiakse läbi ühe nimekirja alusel, on Varbla valla elanikel võimalik küsitlusest osa võtta kas 25. novembril Varbla vallamajas või 27. novembril Paadrema külakeskuses. Elektroonilist küsitlust Varbla vallas ei korraldata.