« Tagasi

TULE JA ÕPI AASTAGA PUIDUPINGIOPERAATORIKS PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSEKESKUSES

Pärnumaa Kutseharidusekeskus annab  teada, et õpilaskandidaatide vähesuse tõttu on pikendatud dokumentide vastuvõttu Pärnumaa Kutsehariduskeskuse puidupingioperaatori õppekavale kuni 1. veebruarini 2018. Muutunud on seega ka õppetöö esialgselt kavandatud algus. Piisava arvu avalduste laekumise korral algab õppetöö 5. veebruaril 2018.

 

TULE JA ÕPI AASTAGA
PUIDUPINGIOPERAATORIKS!
 
Puidupingioperaator, tase 3 on oskustöötaja, kes töötab mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. Tema tööks on puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemispinkidel, seadistades neid ja sooritades nendele tööoperatsioone.
 
Eriala lühistutvustus: Puidupingioperaator tunneb puidutöötlemispinkide ja -seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid, detailide lõiketöötlemise režiime, kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi, toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid.
 
Puidupingioperaator loeb tööjooniseid, korraldab oma tööd ja planeerib tööaega, täidab ja järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid. Ta töötab meeskonna liikmena, jälgib tööprotsessist kinni pidamist ja tootlikkust ning hoiab toodangu kvaliteeti.
 
3. taseme puidupingioperaator kasutab oma töös erialast eesti ja inglise keelt, oskab kasutada saag-, frees- höövel-, puur- ja lihvpinke puidu masintöötlemisel. Erialal õpitakse lisaks joonestamist, puidu töötlemist elektriliste käsitööriistadega ning mööbli- ja puitdetailide pealistamist.
 
Pärast lõpetamist: Õpingute järel omandatakse puidupingioperaator tase 3 kutse.
Puidupingioperaator leiab tööd mööbli, palkmajade jt puidutoodete valmistamisega tegelevates ettevõtetes.
 
Kes saavad kandideerida? Kandideerida võivad kõik, kelle tervislik seisund võimaldab õppekaval õppida ja tulevikus erialasel tööl töötada. Eelnev haridus ei ole oluline ehk kandideerida võivad nii hariduseta kui ka mis tahes eelneva haridusega isikud.
 
Kuidas kandideerida? Vormista kohe avaldus e-vastuvõtu keskkonnas.
 
Lisainfo: Rohkem infot puidupingioperaatori eriala kohta leiate Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kodulehelt.
Kontakt: Leili Ruul (õppekorralduse spetsialist), 442 7883, leili.ruul@hariduskeskus.ee.