« Tagasi

Varbla Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel kinnistu ja korteriomandi

Varbla Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel järgmised kinnistud:

Pärnu maakonnas Varbla vallas Raheste külas asuva maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestatud Loigu kinnistu, registriosa numbriga 8056050, pidalaga 1,65 ha alghinnaga 3500 (kolm tuhat viissada) eurot. Tagatise suurus 350 eurot, osavõtutasu suurus 100 eurot. Kinnistul asub elamu-laut ehitisregistri koodiga 120772946.

Pärnu maakonnas Varbla vallas Varbla külas Lombi 12-korterilises majas 3-toalise  korteriomandi mõttelise osaga 676/7560 (korteri reaalosa nr 9 pindalaga 67,6 m², kinnistusraamatu registriosa number 3772006) alghinnaga 4500 (neli tuhat viissada) eurot. Tagatise suurus 450 eurot ja osavõtutasu suurus 100 eurot.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitada hiljemalt 15.08.2017. a. kell 11.00 Varbla Vallavalitsusele aadressil Vallamaja, Varbla küla Varbla vald Pärnumaa, kinnises ümbrikus pakkumus märgusõnaga „…(objekti nimi)… ENAMPAKKUMINE".

Pakkumiste avamine toimub 15.augustil2017. a. kell 11.10 Varbla Vallavalitsuses.

Enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised  isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ja kellel ei ole võlgnevusi Varbla Vallavalitsuse ees ning kelle eest on enne enampakkumise algust tasutud osavõtumaks 100 € ja tagatisraha vastavalt objektile Varbla Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE351010902001664009 SEB pangas hiljemalt 13.08.2017 kell 17.00.

Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimisele hiljemalt 30 päeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates ning tasub maaüksuse ostuhinna enne ostu-müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimist Varbla Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE351010902001664009 SEB pangas või Varbla Vallavalitsuse poolt näidatud notari deposiitarvele.

Enampakkumise võitja loobumisel kinnisasja omandamisest või ostu-müügilepingu sõlmimisele mitteilmumisel tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumisel osalejale tagatisraha ei tagastata.

Kinnistu ostu-müügiga seotud notari tasu ja kinnistusregistris muudatuste tegemisega seotud riigilõivu tasub ostja.

Infot kinnistute kohta saab igal tööpäeval kella 9.00 – 16.00 telefonidel 449 6460 või e-kirja teel kaido@varbla.ee.

 Objektidega on võimalik tutvuda kohapeal eelneval kokkuleppel (tel. 449 6460 või meiliaadressil kaido@varbla.ee).