« Tagasi

Hajaasustuse programm on avatud

Hajaasustuse programm 2017 avatud 4 aprillist kuni 6. juunini.

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Taotlused esitada meiliaadressile vallavalitsus@varbla.ee või paberkandjal vallakantseleisse. 

Taotluse juhendmaterjalid ja vormid  kättesaadavad järgmiselt lingilt:

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/