« Tagasi

Algas konkurss Lääneranna valla sümboolika leidmiseks

Lihula Vallavalitsuse 26. mai 2017. a korraldusega nr 152 kuulutati välja avalik konkurss Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemise teel moodustuvale Lääneranna vallale sümboolika leidmiseks. Konkursi raames oodatakse nii vapi kui lipu kavandite esitamist. Konkursi ja esitatavate tööde täpsemad juhised on sätestatud Lääneranna valla sümboolika konkursi tingimustes. Töid saavad füüsilised ja juriidilised isikud konkursile esitada perioodil 01. juunist 31. juulini 2017 (kaasa arvatud) ning need tuleb tuua või saata posti teel Lihula Vallavalitsusse märkega „Lääneranna valla sümboolika konkurss".

Avalikule konkursile laekunud kavandeid hindab Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla esindajatest koosnev 8-liikmeline komisjon. Konkursi auhinnafond on 4000 eurot, mis jaguneb kolme parima töö vahel suurustes 3000 eurot võitjale, 750 eurot II kohale ning 250 eurot III koha saanule.

Lääneranna valla sümboolika konkursi tingimused

 

Lisainfo: Katrin Lehtpuu, Lihula Vallavalitsuse vallasekretäri abi, tel 472 4630, e-post katrin.lehtpuu@lihula.ee