Alates 01.01.2018 Varbla valla veebilehe sisu ei uuendata!

24. oktoobril 2017 jõustus Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemisleping ning moodustus uus omavalitsusüksus  Lääneranna vald . Senised vallavalitsused kui ametiasutused...

TULE JA ÕPI AASTAGA PUIDUPINGIOPERAATORIKS PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSEKESKUSES

Pärnumaa Kutseharidusekeskus annab  teada, et õpilaskandidaatide vähesuse tõttu on pikendatud dokumentide vastuvõttu Pärnumaa Kutsehariduskeskuse puidupingioperaatori õppekavale kuni 1....

Lääneranna valla sümboolika konkursi rahvahääletuse tulemused on selgunud

4. detsembril toimus Lääneranna Vallavalitsuse istung, kus kinnitati   uue valla sümboolika rahvahääletuse tulemused. Kaks nädalat kestnud rahvahääletusel osales 135 inimest pea...

Huvitegevuse kulude hüvitamine 7. - 19. aastastele noortele

  28.11.2017.a hakkab kehtima Varbla Vallavalitsuse  määrus nr 11 " Huvitegevuse kulude hüvitamise kord ", mille alusel oodatakse taotlusi endise Varbla valla...

Lääneranna valla sümboolika rahvahääletus on alanud

Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla Vallavalitsused kuulutavad välja kahe kõrgeima hinnangu saanud Lääneranna valla sümboolika konkursile edastatud kavandite osas rahva arvamuse väljaselgitamise. ...

Lääneranna valla piirkonnapolitseinikuks saab Reelika Paomees

Lääneranna valla piirkonnapolitseinikuks saab Reelika Paomees Sügis 2017 on väljakutsete aeg. Mitte ainult valdadele ja ID-kaartidele, vaid ka politseile. Nimelt on laiendatud...

Varbla Vallavalitsus kuulutab välja hanke talvise teehoolduse teostamiseks Varbla vallas 2017/2019

Hange hõlmab endisele Varbla valla munitsipaalteedele lisaks erateede lumetõrjet (Varbla vallas registreeritud isikute elukoha juurdepääsuteed). Hankedokumendi sisu kohta saab selgitusi...

Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

11.10.2017.a otsusega nr 127 võttis Varbla Vallavolikogu  vastu Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 1,69 ha ning hõlmab Matsi küla Matsi sadama kinnistut....

Lääneranna Vallavolikogu esimene istung 26. oktoobril 2017

Lääneranna Vallavolikogu esimene istung toimub neljapäeval, 26. oktoobril  2017. a algusega kell 15.00  Lihula kultuurimaja (Tallinna mnt 1a, Lihula linn) II korruse banketisaalis. ...

LÄÄNERANNA VALLAVOLIKOGU LIIKMETE REGISTREERIMINE

Lääneranna valla valimiskomisjon registreeris 23. oktoobril 2017 otsusega nr 8 Lääneranna Vallavolikogusse valitud liikmed. Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikme...

Lääneranna vallavolikogu valimistulemused

LÄÄNERANNA VALLAVOLIKOGU VALIMISTULEMUSED Lääneranna valla valimiskomisjon tegi kindlaks jaoskonnakomisjonidelt laekunud protokollide alusel valijate nimekirjadesse...

Varbla Kool kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja abi ametikohale

Varbla Kool kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja abi ametikohale. Ootame oma kollektiivi rõõmsameelset ja  heasüdamlikku inimest, kellele meeldib lastega tegelemine. Tööle asumise...

Hinnapakkumise küsimine toorpiima ostmiseks

Hinnapakkumise küsimine Varbla Vallavalitsus küsib hinnapakkumisi toorpiima ostmiseks Varbla Hooldekodule. Ostetav kaup: Toorpiim Kogus: 1800 liitrit Pakkumuse...

Hinnapakkumise küsimine kartuli ja köögivilja ostmiseks

Hinnapakkumise küsimine Varbla Vallavalitsus küsib hinnapakkumisi kartuli ja köögiviljade ostmiseks Varbla Hooldekodule ja Varbla Koolile. Ostetav kaup ja kogused: Varbla...

Hinnapakkumise küsimine küttepuude ostmiseks

Hinnapakkumise küsimine Varbla Vallavalitsus küsib hinnapakkumisi küttepuude ostmiseks Varbla Hooldekodule, Saulepi Seltsimajale, Saulepi Raamatukogule ja Paadrema Külakeskusele. ...

LÄÄNERANNA VALLA VOLIKOGU VALIMISEKS KANDIDAATIDE REGISTREERIMINE

Lääneranna valla valimiskomisjon registreeris 8. septembril 2017. aastal kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Lääneranna Vallavolikogu valimiseks 79 kandidaati. Valimiskomisjoni otsusega...

Kutse rahvusvahelise matkaraja märgistamise matkale Pärnumaal

Kõik matkahuvilised ja turismiasjalised on oodatud kaasa lööma. 

KOLGA LOODUSKAITSEALA KAITSEKORRALDUSKAVA AVALIKKUSE KAASAMISE KOOSOLEK

KOLGA LOODUSKAITSEALA KAITSEKORRALDUSKAVA AVALIKKUSE KAASAMISE KOOSOLEK Keskkonnaamet teatab, et Kolga looduskaitseala kaitsekorralduskava  koostamise raames toimub kaasamiskoosolek ...

Lääneranna valla valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg

Lääneranna valla valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg Lääneranna valla valimiskomisjon asub Lihula Vallavalituses (II korrus) aadressil Jaama 1, Lihula linn. Valimiskomisjoni tööaeg on: ...

Tamba tuulegeneraatorite kasutusloa eelnõu avalik arutelu

Varbla Vallavalitsus teatab Tamba tuulegeneraatorite kasutusloa eelnõu avatud menetluse algamisest. Kasutusloa eelnõu ja taotluse väljapanek toimub 03.08.–17.08.2017 Varbla valla kodulehel (...

Varbla Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel kinnistu ja korteriomandi

Varbla Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel järgmised kinnistud: Pärnu maakonnas Varbla vallas Raheste külas asuva maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestatud Loigu kinnistu,...

Matsi paadikuur sai renoveerimiseks PRIA meetmest toetust

Võttes aluseks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (edaspidi seadus) § 79 lg 1 p 3, § 79 lg 8 ja Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 "Kohaliku...

KOERTE JA KASSIDE VAKTSINEERIMINE

KOERTE JA KASSIDE VAKTSINEERIMINE Marutaudi vastu tuleb vaktsineerida kõik koerad ja kassid, kes on saanud üle 3-kuu vanuseks või kellel eelmisest vaktsineerimisest on möödunud 2 aastat....

Matsiranna telkimisala osaliselt suletud 15.07.2017 kell 12.00 -16.07.2017 kell 15.00

14. juuli 2017 kell 12:00 kuni 16. juuli 2017 kell 15:00 toimub Matsiranna  telkimisalal, selleks eraldatud suletud alal, kinnine üritus. Täpsem info telefonil 517 2636. ...

Varbla valla 2012 – 2022 arengukava muutmise eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Varbla vallavolikogu 13.06.2017.a istungil suunati avalikule väljapanekule Varbla valla 2012 – 2022 arengukava muutmise eelnõu. Arengukava muutmise eelnõuga on võimalik tutvuda Varbla...

Pärnumaa ühiskaardi info

Alates 1. juulist 2017 kehtib PÄRNU LINNALIINIDEL ja LÄHILIINIDEL (liinid nr. 39, 40 - Sindi ja nr 57. - Sauga) elektroonilisel bussikaardil põhinev piletisüsteem.  Täpsem info...

11.07-24.07.2017 ja 8.08-22.08.2017 on Varbla postkontor ajutiselt suletud

Anname teada, et perioodil 11.07-24.07.2017 ja 8.08-22.08.2017 on Varbla postkontor ajutiselt suletud.   Sel ajal asendab Varbla postkontorit ja väljastab saadetisi ...

Algas konkurss Lääneranna valla sümboolika leidmiseks

Lihula Vallavalitsuse 26. mai 2017. a korraldusega nr 152 kuulutati välja avalik konkurss Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemise teel moodustuvale Lääneranna vallale sümboolika...

Noore metsa hooldamiseks ja kahjustatud metsa taastamiseks saab küsida toetust

Noore metsa hooldamiseks ja kahjustatud metsa taastamiseks saab küsida toetust Tänasest võtab Erametsakeskus...

Tõstamaa, Varbla, Audru, Koonga, Lihula ja Hanila piirkonna korraldatud jäätmeveo hanke tulemused

Tõstamaa vald kuulutas 21.02.2017-17.04.2017 välja Tõstamaa, Varbla, Audru, Koonga, Lihula ja Hanila piirkonnas korraldatud jäätmeveo vedaja leidmiseks hanke. Vedajale antakse toodud piirkonnas...

Fotoaktsioon "Meie küla elu ja inimesed" on lõppenud

Fotoaktsioon „Meie küla elu ja inimesed"  on lõppenud. Kokku laekus kolmelt inimeselt 11 fotot. Fotod on  üleval Varbla Rahvamajas 17 juunil  2017.

Tõstamaa valla Kaarli-Jaani talu pakub hooajalist tööd

Pakume hooajalist tööd täiskasvanutele Kaarli-Jaani talus Kiraste külas Tõstamaa vallas.  Maasikate korjamine ja rohimine alustamisega juuni lõpust kuni korjeperioodi lõpuni. Tasu...

Varbla Vallavalitsuse enampakkumisteade

Varbla Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel järgmised kinnistud: Pärnu maakonnas Varbla vallas Tõusi külas asuva maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestatud Piirimäe ...

Varbla valla osalemine Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“

Varbla vald koos Tõstamaa, Audru ja Koonga vallaga osaleb kuni 2018.a lõpuni Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse...

Eesti ja Läti rannikule luuakse Balti riikide pikim 1100 km pikkune matkarada

Eesti-Läti programmi Euroopa Regionaalarengu Fond kiitis heaks ja rahastab piiriülest projekti "Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia" ("Läänemere ranniku matkarada...

Tamba külas asuva bussipeatuse nime määramise määruse eelnõu avalikustamine

Varbla Vallavalitsus avalikustab bussipeatusele nime määramise määruse eelnõu.  Ettepanekuid  ootame kuni 18. aprillini 2017.a. aadressil vallavalitsus@varbla.ee.   ...

Hajaasustuse programm on avatud

Hajaasustuse programm 2017 avatud 4 aprillist kuni 6. juunini. EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon,...

Matsi sadama detailplaneeringu eelnõu avalik arutelu 27.04 kell 17.00

Varbla Vallavalitsus annab teada, et Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu eelnõu avaliku arutelu kellaaeg on muutnud. Avalik arutelu toimub 27.04 kell 17.00 Saulepi Seltsimajas. ...

KÜSK-i kogukondliku turvalisuse vooru infopäevad!

Kogukondliku turvalisuse vooru infopäevad!   KÜSK viib läbi kolm infopäeva, kus tutvustatakse võimalusi taotleda toetust kogukondliku turvalisuse maakondlikest toetusvoorudest...

Varbla Vallavalitsus taotleb pakkumusi hankele „Varbla valla kohalike teede greiderdamine ja teeservade freesimine koos planeerimisega“ 2017.a

PAKKUMUSKUTSE Varbla Vallavalitsus taotleb pakkumusi hankele „Varbla valla kohalike teede greiderdamine ja teeservade freesimine koos planeerimisega"  2017.a 1. ...

Jäälemineku keelu kehtestamine Pärnu maakonnas

Politsei- ja Piirivalveameti otsuse alusel kehtestati jäälemineku keeld Pärnu maakonnas. Riigipiiri seaduse § 9 6 lõike 2 ja Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori 12.01.2015 käskkirja...

Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Varbla valla Matsi küla Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub   27.03-26.04.2017   Varbla Vallamaja kantseleis ja   valla kodulehel . ...

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab taotlusvoorud projektitaotluste vastuvõtmiseks

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab taotlusvoorud projektitaotluste vastuvõtmiseks   Taotlusi võetakse vastu Audru, Kihnu, Tõstamaa, Varbla, Koonga, Sauga, Häädemeeste,...

Üleskutse! Anna teada oma soovist osaleda "Nädalalõpp Varblas 2017" avatud kohvikuga

Nädalalõpp Varblas toimub tänavu 22.juulil. Eelmisel aastal avas uksed neli kodukohvikut. Tegemist oli esmakordse taolise üritusega Varbla vallas. Selleks,et tutvustada külalistele Varbla...

„Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade ühine jäätmekava 2017-2021“ eelnõu avalik väljapanek 22.02-08.03.2017

Varbla Vallavalitsus teatab, et on valminud „ Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade ühine jäätmekava 2017-2021 " eelnõu , mille avalik väljapanek toimub 22. veebruarist kuni 8. märtsini...

Üleskutse: teeme lumest või lumele numbri 112!

Üleskutse: teeme lumest või lumele numbri 112! Häirekeskus kutsub kõiki lasteaedu, koole ja noorteringe, aga ka peresid tegema 6.-12. veebruarini 2017. a oma õuele hädaabinumbri 112,...

Käru külas kütitud kahel metsseal diagnoositi sigade Aafrika katk

Pärnumaa Veterinaarkeskuse labor diagnoosis 30.12.2016.a Käru külas kütitud kahel metsseal sigade Aafrika katku. Tegemist on esmakordse leiuga Varbla vallas. 

Tamba tuulepargi kasutuslubade avatud menetluse läbiviimine

Varbla Vallavalitsuse 28.12.2016.a korralduse nr 322 alusel viiakse Tamba tuulepargi kasutuslubade  menetlus läbi avatud menetlusena.  Menetluse dokumendid on leitavad ...

DigiTee koosolekute toimumise ajad

Digitee tulevik sõltub elanike tahtest

Digitee tulevik sõltub elanike tahtest   2016 aasta sügisel Pärnu maavalitsuse, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnumaa Ettevõtlusja Arenduskeskuse poolt käivitatud Digitee...

Rahvaküsitluse tulemused

Varbla vallas 25.11.2016 ja 27.11.2016.a läbi viidud elanike küsitluse nimekirjas oli 748 isikut. Vastata tuli küsimusele:  " Kas toetate Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja...

Õppimisvõimaluste infootsingu toetamine Varbla raamatukogus 5.- 15. detsembril.

Tule raamatukokku- kingi endale või oma lähedasele võimalus! 5.-15.detsembril on kõigil täiskasvanutel võimalus saada rahvaraamatukogudes infot erinevate õppimisvõimaluste kohta....

Ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamine

Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingu projekti avalikustamina toimus 03.10.2016-25.10.2016. Avalikustamise käigus tehtud ettepanekud ja...

Rail Balticu maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimub 29. novembrist kuni 29. detsembrini 2016. aastal

Rail Balticu maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande  avalik väljapanek toimub 29. novembrist kuni 29. detsembrini 2016. aastal   Pärnu maavanem Kalev Kaljuste...

Küsitlus haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seotud elanike arvamuse väljaselgitamiseks Varbla vallas

Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seotud elanike arvamuse väljaselgitamiseks Varbla vallas toimub elanike küsitlus kahes küsitluspunktis :  reedel 25.11.2016.a ,...

Varbla Vallavalitsus küsib hinnapakkumusi

1. Hinnapakkumise küsimine lume  lükkamiseks     Lumelükkamisele hinnapakkumise vorm 2. Hinnapakkumise küsimine küttepuudele    ...

Ülikiired internetiühendused jõuavad kõikidesse Pärnumaa kodusesse ja ettevõtetesse

Ülikiired internetiühendused jõuavad kõikidesse Pärnumaa kodusesse ja ettevõtetesse. Pärnu Maavalitsus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit ning SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus...

Ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek 03.-25.10.2016

3. - 25. oktoober 2016.a toimub ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek.  Ühinemislepingu projekt Lisa 1.   Seletuskiri Lisa 2. Kaart...