Kutse rahvusvahelise matkaraja märgistamise matkale Pärnumaal

Kõik matkahuvilised ja turismiasjalised on oodatud kaasa lööma. 

KOLGA LOODUSKAITSEALA KAITSEKORRALDUSKAVA AVALIKKUSE KAASAMISE KOOSOLEK

KOLGA LOODUSKAITSEALA KAITSEKORRALDUSKAVA AVALIKKUSE KAASAMISE KOOSOLEK     Keskkonnaamet teatab, et Kolga looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamise raames toimub...

Lääneranna valla valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg

Lääneranna valla valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg Lääneranna valla valimiskomisjon asub Lihula Vallavalituses (II korrus) aadressil Jaama 1, Lihula linn. Valimiskomisjoni tööaeg on: ...

Tamba tuulegeneraatorite kasutusloa eelnõu avalik arutelu

Varbla Vallavalitsus teatab Tamba tuulegeneraatorite kasutusloa eelnõu avatud menetluse algamisest. Kasutusloa eelnõu ja taotluse väljapanek toimub 03.08.–17.08.2017 Varbla valla kodulehel (...

Varbla Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel kinnistu ja korteriomandi

Varbla Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel järgmised kinnistud: Pärnu maakonnas Varbla vallas Raheste külas asuva maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestatud Loigu kinnistu,...

Matsi paadikuur sai renoveerimiseks PRIA meetmest toetust

Võttes aluseks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (edaspidi seadus) § 79 lg 1 p 3, § 79 lg 8 ja Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 "Kohaliku...

KOERTE JA KASSIDE VAKTSINEERIMINE

KOERTE JA KASSIDE VAKTSINEERIMINE Marutaudi vastu tuleb vaktsineerida kõik koerad ja kassid, kes on saanud üle 3-kuu vanuseks või kellel eelmisest vaktsineerimisest on möödunud 2 aastat....

Matsiranna telkimisala osaliselt suletud 15.07.2017 kell 12.00 -16.07.2017 kell 15.00

14. juuli 2017 kell 12:00 kuni 16. juuli 2017 kell 15:00 toimub Matsiranna  telkimisalal, selleks eraldatud suletud alal, kinnine üritus. Täpsem info telefonil 517 2636. ...

Varbla valla 2012 – 2022 arengukava muutmise eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Varbla vallavolikogu 13.06.2017.a istungil suunati avalikule väljapanekule Varbla valla 2012 – 2022 arengukava muutmise eelnõu. Arengukava muutmise eelnõuga on võimalik tutvuda Varbla...

Pärnumaa ühiskaardi info

Alates 1. juulist 2017 kehtib PÄRNU LINNALIINIDEL ja LÄHILIINIDEL (liinid nr. 39, 40 - Sindi ja nr 57. - Sauga) elektroonilisel bussikaardil põhinev piletisüsteem.  Täpsem info...

11.07-24.07.2017 ja 8.08-22.08.2017 on Varbla postkontor ajutiselt suletud

Anname teada, et perioodil 11.07-24.07.2017 ja 8.08-22.08.2017 on Varbla postkontor ajutiselt suletud.   Sel ajal asendab Varbla postkontorit ja väljastab saadetisi ...

Algas konkurss Lääneranna valla sümboolika leidmiseks

Lihula Vallavalitsuse 26. mai 2017. a korraldusega nr 152 kuulutati välja avalik konkurss Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemise teel moodustuvale Lääneranna vallale sümboolika...

Noore metsa hooldamiseks ja kahjustatud metsa taastamiseks saab küsida toetust

Noore metsa hooldamiseks ja kahjustatud metsa taastamiseks saab küsida toetust Tänasest võtab Erametsakeskus...

Tõstamaa, Varbla, Audru, Koonga, Lihula ja Hanila piirkonna korraldatud jäätmeveo hanke tulemused

Tõstamaa vald kuulutas 21.02.2017-17.04.2017 välja Tõstamaa, Varbla, Audru, Koonga, Lihula ja Hanila piirkonnas korraldatud jäätmeveo vedaja leidmiseks hanke. Vedajale antakse toodud piirkonnas...

Fotoaktsioon "Meie küla elu ja inimesed" on lõppenud

Fotoaktsioon „Meie küla elu ja inimesed"  on lõppenud. Kokku laekus kolmelt inimeselt 11 fotot. Fotod on  üleval Varbla Rahvamajas 17 juunil  2017.

Tõstamaa valla Kaarli-Jaani talu pakub hooajalist tööd

Pakume hooajalist tööd täiskasvanutele Kaarli-Jaani talus Kiraste külas Tõstamaa vallas.  Maasikate korjamine ja rohimine alustamisega juuni lõpust kuni korjeperioodi lõpuni. Tasu...

Varbla Vallavalitsuse enampakkumisteade

Varbla Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel järgmised kinnistud: Pärnu maakonnas Varbla vallas Tõusi külas asuva maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestatud Piirimäe ...

Varbla valla osalemine Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“

Varbla vald koos Tõstamaa, Audru ja Koonga vallaga osaleb kuni 2018.a lõpuni Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse...

Eesti ja Läti rannikule luuakse Balti riikide pikim 1100 km pikkune matkarada

Eesti-Läti programmi Euroopa Regionaalarengu Fond kiitis heaks ja rahastab piiriülest projekti "Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia" ("Läänemere ranniku matkarada...