20/10/16

Varbla valla elanike arv 1.jaanuari 2016 seisuga on 842 inimest (446 meest ja 394 naist)

Varbla vallas on kokku 40 küla.
Elanikke külades:

Küla Mehi Naisi Kokku
Allika 6 5 11
Aruküla 31 34 65
Haapsi 2 1 3
Helmküla 19 19 38
Hõbesalu 8 6 14
Kadaka 3 0 3
Kanamardi 2 2 4
Kidise 5 4 9
Kilgi 4 4 8
Koeri 0 0 0
Korju 2 0 2
Kulli 30 26 56
Käru 5 5 10
Maade 4 3 7
Matsi 12 7 19
Mereäärse 11 6 17
Muriste 4 4 8
Mõtsu 13 16 29
Mäliküla 7 9 16
Nõmme 1 2 3
Paadrema 16 10 26
Paatsalu 37 30 67
Piha 10 11 21
Raespa 9 5 14
Raheste 21 13 34
Rannaküla 7 3 10
Rauksi 6 4 10
Rädi 5 6 11
Saare 8 11 19
Saulepi 6 1 7
Selja 5 4 9
Sookalda 6 5 11
Tamba 10 0 10
Tiilima 0 1 1
Tõusi 47 46 93
Täpsi 3 1 4
Vaiste 18 15 33
Varbla 44 56 100
Õhu 13 11 24
Ännikse 5 5 10
Valla tasandil 2 0 4

* Rahvastikuregistri andmed 01.01.2016 seisuga.