07/11/17

Korraldatud olemejäätmete vedu

 

Tõstamaa vald kuulutas 21.02.2017-17.04.2017 välja Tõstamaa, Varbla, Audru, Koonga, Lihula ja Hanila piirkonnas korraldatud jäätmeveo vedaja leidmiseks hanke. Vedajale antakse toodud piirkonnas teenuse osutamiseks õigus viieks aastaks ja see lõpeb 31.08.2022.

Hankes osales kaks pakkujat: AS Eesti Keskkonnateenused ja AS Ragn-Sells. Madalaima hinnaga pakkujaks osutus Ragn-Sells kes  Tõstamaal, Varblas, Audrus ja Koongas ka tänaseni korraldatud jäätmeveo teenust osutas.

Uued hinnad hakkavad Tõstamaal, Varblas, Audrus ja Koongas kehtima 01.09.2017. Lihulas ja Hanilas hakkavad uued hinnad kehtima 01.06.2018

 

Soovite uut konteinerit

Soovite uut konteinerit või muud infot seoses korraldatud jäätmeveoga, siis helistage 15155 või saatke e-mail info@ragnsells.ee 

http://www.ragnsells.ee/klienditugi/leping/ lehel saab sõlmida lepingu

 

Jäätmeveost vabastus

Vabastuse taotlemiseks saatke aadressile vallavalitsus@varbla.ee

Jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus

.doc;  .rtf;   .pdf

 

NB!  Korraldatud jäätmeveoga ajutiselt mitteliitunuks loetud  jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. jaanuariks kohaliku omavalitsuse üksusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Jäätmevaldaja, kes ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

 

Küsimuste korral pöörduge arengu- ja keskkonnanõuniku poole. 

 

Prügiveo hinnakiri

Varbla valla jäätmehoolduseeskiri

Varbla valla jäätmekava