16/10/17

 

Omavalitsuste ühinemine

 

Riik soodustab igati omavalitsuste ühinemist, et tekiksid suurema territooriumi ja elanike arvuga ning võimekamad omavalitsused. Riigikogu võttis 2004. aastal vastu kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse. Seaduse eesmärk on soodustada omavalitsuste ühinemist ja haldusterritoriaalse jaotuse korrastumist.

Täpsema ülevaate reformiga seotud küsimustest saab haldusreformi veebilehelt.

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu leheküljel olevad volikogude otsused

 

Ühinemisettepanekud, otsused ja materjalid

 

 

 

 

 

Varbla Vallavolikogu kinnitas 21.12.2016.a Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemislepingu

Varbla Vallavolikogu 21.12.2016.a otsus nr 93 "Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingu kinnitamine"

Seletuskiri Varbla Vallavolikogu otsuse nr 93 juurde

Varbla Vallavolikogu otsuse nr 93 lisa - ühinemisleping

Lisa 1. Seletuskiri

Lisa 2. Kaart

Lisa 3. Juhtimisstruktuuri projekt

Lisa 4 Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021;

Lisa 5 Hanila valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne;

Lisa 6 Lihula valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne;

Lisa 7 Koonga valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne;

Lisa 8 Varbla valla 2015. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne;

Lisa 9 Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Ühenemiskõneluste koosolek (12.05.2016)

Lääneranna Hariduse teemagrupi koosoleku protokoll (16.06.2016)

Kommunaalmajanduse ja infrastruktuuri töörühma koosolek (17.06.2016)

Lääneranna juhtrühma koosolek (17.06.2016)

Lääneranna juhtrühma koosolek (6.09.2016)

Ühinemiskõneluste koosolek (13.09.2016)

Lääneranna juhtrühma koosolek (2.11.2016)

Lääneranna juhtrühma koosolek (11.05.2017)

Lääneranna juhtrühma koosolek (07.06.2017)

Lääneranna juhtrühma koosolek  (05.09.2017)

Lääneranna juhtrühma koosolek  (27.09.2017)

Lääneranna juhtrühma koosolek  (12.10.2017)

 

Ettepanekud avatud valitsemiseks Lääneranna vallas (06.09.2017)