13/10/17

Eelarvestrateegiad

Eelarved

2017

Varbla valla 2017.a. 1. lisaeelarve määrus

Varbla valla 2017.a. 1. lisaeelarve määruse lisa

Varbla valla 2017.a. 1. lisaeelarve seletuskiri

 

Varbla valla 2017.aasta eelarve vastuvõtmine

Varbla valla 2017. aasta eelarve (.xls)

Varbla valla 2017. a eelarve seletuskiri

Varbla Vallavolikogu eelarvekomisjoni I koosoleku protokoll

Varbla Vallavolikogu eelarvekomisjoni II koosoleku protokoll

 

2016

Varbla valla 2016.aasta eelarve vastuvõtmine

Varbla valla 2016. aasta eelarve (.xls)

Varbla valla 2016. a eelarve seletuskiri

Varbla Vallavolikogu eelarvekomisjoni I koosoleku protokoll

Varbla Vallavolikogu eelarvekomisjoni II koosoleku protokoll

Varbla Vallavolikogu eelarvekomisjoni III koosoleku protokoll

2015

Varbla valla 2015. a 2. lisaeelarve

Varbla valla 2015. a 2. lisaeelarve seletuskiri

Varbla valla 2015.a. 1. lisaeelarve

Varbla valla 2015.a. 1. lisaeelarve seletuskiri

Varbla valla 2015 aasta eelarve vastuvõtmise  määrus nr.12

Varbla valla eelarve 2015 seletuskiri

Varbla valla eelarve 2015

Varbla Vallavolikogu eelarve komisjoni I koosoleku protokoll

Varbla Vallavolikogu eelarve komisjoni II koosoleku protokoll

Varbla Vallavolikogu eelarve komisjoni III koosoleku protokoll

2014

Varbla valla 2014. aasta II lisaeelarve

Seletuskiri Varbla valla 2014. aasta II lisaeelarve juurde

Varbla valla 2014. aasta II lisaeelarve määrus nr 10

Seletuskiri Varbla valla 2014.a. I lisaeelarve juurde

Varbla Valla 2014. aasta I lisaeelarve

Varbla valla 2014 aasta eelarve vastuvõtmise  määrus nr.2

Varbla valla eelarve 2014 seletuskiri

Varbla valla eelarve 2014

Varbla Vallavolikogu eelarve komisjoni I koosoleku protokoll

Varbla Vallavolikogu eelarve komisjoni II koosoleku protokoll

Varbla Vallavolikogu eelarve komisjoni III koosoleku protokoll

Varbla Vallavolikogu eelarve komisjoni IV koosoleku protokoll

Varbla Vallavolikogu eelarve komisjoni V koosoleku protokoll

2013

Varbla Vallavolikogu eelarve komisjoni IV koosoleku protokoll

Varbla valla 2013.aasta eelarve vastuvõtmine

Varbla valla 2013.aasta eelarve

Varbla valla 2013.aasta eelarve seletuskiri

Varbla valla 2013. aasta eelarve muutmine ja I lisaeelarve - määrus

Seletuskiri Varbla valla 2013.a I lisaeelarve eelnõu juurde

Varbla valla 2013.a I lisaeelarve

2012

Varbla valla 2012. aasta eelarve

Varbla valla 2012. aasta eelarve seletuskiri

Varbla 2012. aasta eelarve muutmine, I lisaeelarve (määrus)

Varbla valla 2012. aasta I lisaeelarve

Seletuskiri Varbla valla 2012. aasta I lisaeelarve juurde

2011

Varbla valla 2011. aasta eelarve

2010

Varbla valla 2010. aasta eelarve

2009

Varbla valla 9009. aasta eelarve

Eelarve  2009.xls

Varbla valla 2009. a. eelarve muudatus

2008

Varbla valla 2008. aasta eelarve