30/12/15

Ajalugu

 

Paikne asustus sai Varbla valla maa-alale tekkida suhteliselt hilja, tõenäoliselt muinasaja lõpuperioodil, I a. tuh. teisel poolel p Kr., kuna maa Eesti läänerannikul vabanes mere alt hiljem kui rannikust kaugemal asuvad Eesti alad. Seda kinnitavad ka valla maa-alal paiknevad muistised- ohvrikivid, ohverdamise kohad ja ohvriallikad, mis pärinevad II a. tuh. p Kr.

Muinasajal ja ka hiljem oli Varbla Lääne maakonna osa. Varbla kihelkond hõlmas lõunaosa praeguse valla territooriumist, mille põhjaosa kuulus Hanila kihelkonda. Varbla kihelkond kuulus keskajal Saare-Lääne piiskopkonda. 1611. aastal sai Varbla kihelkond oma pastori. 1760. aastal moodustas Varbla koos Hanilaga kaksikkihelkonna, sest neil oli ühine pastor. Aastatel 1883-1889 pöördus suur osa Varbla elanikke õigeusku ja rajati Paadrema kirik.

Varbla on oma nime saanud Werpel`i mõisa järgi ning oli läänimõisana erakätes juba 1426. aastal. 1799. aastal eraldus Varbla mõisast Uue-Varbla mõis. Paatsalus on tänaseni säilinud juugendstiilis mõisahoone, mille ehitas 1912.aastal mõisaomanik Eduard Kleisel. Varbla vald moodustati 1936.a Paadrema ja Saulepi vallast ning Massu, Paatsalu ja Veltsa valla osadest. 1939.a moodustati nendest valdadest omaette haldusüksus keskusega Varblas. Vallamaja asus 1860.a neogooti stiilis ehitatud Varbla Urbanuse kiriku juures.

Peale II Maailmasõja lõppu, 1945. a moodustati valla territooriumil väiksemad haldusüksused - külanõukogud Kullil, Mõtsus, Paatsalus, Varblas. Seoses maakondade likvideerimisega 1950. aastal, kaotati ka valla kui haldusüksuse nimetus. Vald nimetati ümber külanõukoguks.

1950-1961 oli Varbla valla territoorium Lihula rajooni koosseisus. 1961.a läks Varbla Pärnu linna piirkonna koosseisu ja 1963.a Pärnu rajooni koosseisu. Külanõukogude liitmise tulemusena kujunes Varbla valla territooriumil üks haldusüksus - Varbla külanõukogu.

Peale Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist 1991. a jäi Varbla külanõukogu Pärnu maakonna koosseisu. Varbla valla nimetus ja omavalitsuslik staatus taastati 17. juunil 1992. a.