17.07.17

Vallavalitsus

Varbla Vallavalitsus on kinnitatud koosseisus:

Kaido Selberg - vallavanem

Maie Ausmeel – sotsiaalnõunik

Lea Õismaa - finantsjuht/pearaamatupidaja

Anna Palusalu - arengu- ja keskkonnanõunik

 

Vallavalitsuse korralised istungid toimuvad kolmapäeviti kell 09.00.