KÜSK-i kogukondliku turvalisuse vooru infopäevad!

Kogukondliku turvalisuse vooru infopäevad!   KÜSK viib läbi kolm infopäeva, kus tutvustatakse võimalusi taotleda toetust kogukondliku turvalisuse maakondlikest toetusvoorudest...

Varbla Vallavalitsus taotleb pakkumusi hankele „Varbla valla kohalike teede greiderdamine ja teeservade freesimine koos planeerimisega“ 2017.a

PAKKUMUSKUTSE Varbla Vallavalitsus taotleb pakkumusi hankele „Varbla valla kohalike teede greiderdamine ja teeservade freesimine koos planeerimisega"  2017.a 1. ...

Jäälemineku keelu kehtestamine Pärnu maakonnas

Politsei- ja Piirivalveameti otsuse alusel kehtestati jäälemineku keeld Pärnu maakonnas. Riigipiiri seaduse § 9 6 lõike 2 ja Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori 12.01.2015 käskkirja...

Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Varbla valla Matsi küla Matsi sadama kinnistu detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub   27.03-26.04.2017   Varbla Vallamaja kantseleis ja   valla kodulehel . ...

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab taotlusvoorud projektitaotluste vastuvõtmiseks

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab taotlusvoorud projektitaotluste vastuvõtmiseks   Taotlusi võetakse vastu Audru, Kihnu, Tõstamaa, Varbla, Koonga, Sauga, Häädemeeste,...

Üleskutse! Anna teada oma soovist osaleda "Nädalalõpp Varblas 2017" avatud kohvikuga

Nädalalõpp Varblas toimub tänavu 22.juulil. Eelmisel aastal avas uksed neli kodukohvikut. Tegemist oli esmakordse taolise üritusega Varbla vallas. Selleks,et tutvustada külalistele Varbla...

„Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade ühine jäätmekava 2017-2021“ eelnõu avalik väljapanek 22.02-08.03.2017

Varbla Vallavalitsus teatab, et on valminud „ Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade ühine jäätmekava 2017-2021 " eelnõu , mille avalik väljapanek toimub 22. veebruarist kuni 8. märtsini...

Üleskutse: teeme lumest või lumele numbri 112!

Üleskutse: teeme lumest või lumele numbri 112! Häirekeskus kutsub kõiki lasteaedu, koole ja noorteringe, aga ka peresid tegema 6.-12. veebruarini 2017. a oma õuele hädaabinumbri 112,...

Käru külas kütitud kahel metsseal diagnoositi sigade Aafrika katk

Pärnumaa Veterinaarkeskuse labor diagnoosis 30.12.2016.a Käru külas kütitud kahel metsseal sigade Aafrika katku. Tegemist on esmakordse leiuga Varbla vallas. 

Tamba tuulepargi kasutuslubade avatud menetluse läbiviimine

Varbla Vallavalitsuse 28.12.2016.a korralduse nr 322 alusel viiakse Tamba tuulepargi kasutuslubade  menetlus läbi avatud menetlusena.  Menetluse dokumendid on leitavad ...

DigiTee koosolekute toimumise ajad

Digitee tulevik sõltub elanike tahtest

Digitee tulevik sõltub elanike tahtest   2016 aasta sügisel Pärnu maavalitsuse, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnumaa Ettevõtlusja Arenduskeskuse poolt käivitatud Digitee...

Rahvaküsitluse tulemused

Varbla vallas 25.11.2016 ja 27.11.2016.a läbi viidud elanike küsitluse nimekirjas oli 748 isikut. Vastata tuli küsimusele:  " Kas toetate Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja...

Õppimisvõimaluste infootsingu toetamine Varbla raamatukogus 5.- 15. detsembril.

Tule raamatukokku- kingi endale või oma lähedasele võimalus! 5.-15.detsembril on kõigil täiskasvanutel võimalus saada rahvaraamatukogudes infot erinevate õppimisvõimaluste kohta....

Ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamine

Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemislepingu projekti avalikustamina toimus 03.10.2016-25.10.2016. Avalikustamise käigus tehtud ettepanekud ja...

Rail Balticu maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimub 29. novembrist kuni 29. detsembrini 2016. aastal

Rail Balticu maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande  avalik väljapanek toimub 29. novembrist kuni 29. detsembrini 2016. aastal   Pärnu maavanem Kalev Kaljuste...

Küsitlus haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seotud elanike arvamuse väljaselgitamiseks Varbla vallas

Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seotud elanike arvamuse väljaselgitamiseks Varbla vallas toimub elanike küsitlus kahes küsitluspunktis :  reedel 25.11.2016.a ,...

Varbla Vallavalitsus küsib hinnapakkumusi

1. Hinnapakkumise küsimine lume  lükkamiseks     Lumelükkamisele hinnapakkumise vorm 2. Hinnapakkumise küsimine küttepuudele    ...

Ülikiired internetiühendused jõuavad kõikidesse Pärnumaa kodusesse ja ettevõtetesse

Ülikiired internetiühendused jõuavad kõikidesse Pärnumaa kodusesse ja ettevõtetesse. Pärnu Maavalitsus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit ning SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus...

Ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek 03.-25.10.2016

3. - 25. oktoober 2016.a toimub ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek.  Ühinemislepingu projekt Lisa 1.   Seletuskiri Lisa 2. Kaart...