13.06.17

Korraldatud olemejäätmete vedu

 

Tõstamaa Vallavalitsus korraldas Tõstamaa, Audru, Varbla, Koonga ja Lavassaare valdade territooriumidel ühise korraldatud jäätmeveo konkursi ettevõtja leidmiseks ja ainuõiguse andmiseks. Veopiirkonnaks on Tõstamaa, Audru, Varbla, Koonga ja Lavassaare valdade haldusterritooriumid. Korraldatud olmejäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed. Avalikule konkursile esitasid pakkumised AS Cleanaway (Artelli 15, Tallinn 10621), Ragn-Sells AS (Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn 11415) ja ISS Eesti AS (Papiniidu 5, Pärnu 80010). Konkursil tunnistati edukaks Ragn-Sells AS. Sellest tulenevalt teostab alates 16.04.2012– 15.04.2017 olmejäätmete vedu eelpool nimetatud valdades asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksnes Ragn-Sells AS.

Lepingute sõlmimiseks saadetakse jäätmeveoregistris olevatele isikutele leping koju, mille ta saab allkirjastatult Ragn-Sells AS-ile tagasi saata.

 

Soovite uut konteinerit

Soovite uut konteinerit või muud infot seoses korraldatud jäätmeveoga, siis helistage 15155 või saatke e-mail info@ragnsells.ee 

http://www.ragnsells.ee/klienditugi/leping/ lehel saab sõlmida lepingu

 

Jäätmeveost vabastus

Vabastuse taotlemiseks saatke aadressile vallavalitsus@varbla.ee

jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus.

 

NB!  Korraldatud jäätmeveoga ajutiselt mitteliitunuks loetud  jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. jaanuariks kohaliku omavalitsuse üksusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Jäätmevaldaja, kes ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

 

Küsimuste korral pöörduge arengu- ja keskkonnanõuniku poole. 

 

Prügiveo hinnakiri

Varbla valla jäätmehoolduseeskiri

Varbla valla jäätmekava