8.07.16

     2016.a algatatud detailplaneeringud

     2015.a algatatud detailplaneeringud

     2014.a  ja varasemalt algatatud detailplaneeringud

 • Kiviaia detailplaneering, Mereäärse külas Varbla Vallavolikogu 21.05.2104 otsus nr 7
 • Hermlini 1, Hermlini 2, Hermlini 3, Hermlini 4 ja Tamme kinnistu detailplaneering, Rannaküla külas Varbla Vallavolikogu 25.09.2013 otsuse nr 27Hermlini_lahteseisukoht.pdf
 • Paradiisi kinnistu detailplaneering, Hõbesalu külas (0,5 ha) Varbla Vallavolikogu 25.09.2013 otsuse nr 26
 • Tamba tuulepargi detailplaneeringu muutmine, Tamba külas Varbla Vallavolikogu 21.12.2012 otsus nr 38 Tamba tuulepargi detailplaneeringuga hõlmatud ala
 • Skandia 12, Skandia 13, Skandia 14, Skandia 15 ja Skandia tee detailpaneering, Hõbesalu külas  Varbla Vallavolikogu 21.12.2012 otsus nr 35
 • Lootuse kinnistu detailplaneering, Mereäärse külas (1,86 ha) Varbla Vallavolikogu 27.06.2012 otsus nr 22
 • Ootuse kinnistu detailplaneering, Mereäärse külas (1,65 ha) Varbla Vallavolikogu 27.06.2012 otsus nr 23
 • Viibre kinnistu detailplaneering, Tamba külas (9,7 ha) Varbla Vallavolikogu19.04.2012 otsus nr 10
 • Pardipesa, Merevaate ja Lembitu kinnistute detailplaneering, Saulepi  külas (4,5 ha)
 • Salumetsa kinnistu detailplaneering, Paatsalu külas (28,8 ha)
 • Mäe kinnistu detailplaneering, Kulli  külas (1,6 ha)
 • Anni, Tommi, Maturanna, Matu, Arro, Arropõllu ja Paagimäe kinnistute detailplaneering, Rannaküla külas (22,5 ha)
 • Pärnselja kinnistu detailplaneering, Matsi külas (11,4 ha)
 • Ranna kinnistu detailplaneering, Hõbesalu külas (0,3 ha)
 • Mäli tuulepargi detailplaneering, Helmküla  külas ( 70,7 ha)
 • Siimu-Tooma kinnistu detailplaneering, Kadaka külas (21,1 ha)
 • Mardimihkli kinnistu detailplaneering, Hõbesalu külas (9,9 ha)
 • Kivi-Aru ja Põllu- Aru kinnistute detailplaneering, Muriste küla (2.8 ha)
 • Posti kinnistu detailplaneering, Matsi külas (11,4 ha)
 • Anni, Tommi ja Maturanna kinnistu detailplaneering,  Rannaküla küla (11.78 ha)
 • Kadaka kinnistu detailplaneering, Kulli küla (1 ha)
 • Arro kinnistu detailplaneering, Rannaküla küla (8,09 ha)
 • Nina II kinnistu detailplaneering, Mereäärse küla (12,9 ha)
 • Ülem-Kääbaste kinnistu detailplaneering, Matsi küla (8,21 ha)
 • Sadama kinnistu detailplaneering, Mereäärse küla (1,39 ha)
 • Jaana ja Kadakaranna kinnistu detailplaneering, Rannaküla küla (1,17 ha)
 • Roostiku kinnistu detailplaneering, Muriste küla (5,26 ha)